Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

http://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=005111N09/poradnik-gazety-prawnej-9-18-firma-w-spadku---zarzad-sukcesyjny.html

Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2018
ISBN:
1234-5695
39,00 zł

Opis publikacji

Temat sukcesji jest dla polskich przedsiębiorców ważny, ale często jednak nieznany lub nie do końca zrozumiały. Dopiero po uświadomieniu im na realnych przykładach wagi tego tematu można spotkać się z ogromem pytań i chęcią podejmowania stosownych działań. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w znacznym stopniu odpowiada na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, bo to oni oraz ich spadkobiercy są, teoretycznie,  grupą najbardziej zainteresowaną.  W praktyce ustawa dotyka także ich kontrahentów a także pracowników.  

Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w możliwie najprostszy sposób nowego prawa i zwrócenie uwagi Czytelnikowi na ewentualne pułapki czy zagrożenia mogące wynikać ze złej interpretacji przedmiotowych przepisów. Dużą uwagę zwrócono także na pokazanie praktycznych rozwiązań mogących pomóc w interpretacji trudniejszych fragmentów ustawy.