Split payment od 1 listopada 2019 r. Poradnik Gazety Prawnej 9/2019

http://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=005111N09/poradnik-gazety-prawnej-9-19-split-payment.html

Split payment od 1 listopada 2019 r. Poradnik Gazety Prawnej 9/2019

Autor:
Praca zbiorowa – kancelaria MDDP
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2019
ISBN:
1234-5695
35,10 zł

Opis publikacji

Od 1 listopada 2019 r.  mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony  stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności  (MPP, split payment) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Mechanizm ten obejmie branże: stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2, a także transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Obowiązkowy split payment wiąże się ze zwiększonymi obowiązkami. Każdy podatnik sprzedający i nabywający towary lub usługi objęte obowiązkowym split payment będzie musiał  posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto na każdej fakturze trzeba będzie umieszczać informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Za jej brak fiskus będzie mógł ukarać 30% sankcją VAT.

Oprócz dodatkowych obowiązków nowe przepisy wprowadzają także ułatwienia w modelu dobrowolnego i obowiązkowego stosowania split payment.

Polegają one na możliwości:

  • opłacania z rachunku VAT - poza VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów - również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS,
  • stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury,
  • dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.

Poradnik Gazety Prawnej w sposób kompleksowy omawia zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności według nowych przepisów. Czytelnik dowie się:

  • jakie transakcje, towary oraz usługi obejmuje obowiązkowy split payment,
  • jakie są zasady działania rachunku VAT,
  • jakie obowiązki oraz korzyści wynikają ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto opisane zostaną skutki zmiany rozliczeń z odwrotnego obciążenia na obligatoryjny MPP, a także szczegółowe zasady stosowania obowiązkowego split payment w sektorze finansów publicznych oraz . w takich branżach jak: budowlana, motoryzacyjna i elektroniczna.

Całość poparta praktycznymi przykładami.