Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

http://sklep.infor.pl/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-spolek-kapitalowych.html

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Autor:
Adam Sroga
Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2019
EAN:
9788381374989
79,00 zł

Opis publikacji

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i obowiązków wiąże się również odpowiedzialność – zarówno wobec spółki oraz osób trzecich, jak i odpowiedzialność karna.

Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia obowiązki i uprawnienia zarządu w spółkach kapitałowych oraz zakres i zasady odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie. Zagadnienia te omówiono w podziale na zarząd spółki z o.o. i zarząd spółki akcyjnej.

Czytelnik dowie się z publikacji m.in.:

  • w jakim zakresie członkowie zarządu spółki z o.o. są odpowiedzialni majątkowo wobec spółki,
  • czy członkowie zarządu spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność za rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach w związku z wydaniem akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach spółki,
  • jakie konsekwencje ma dla członków zarządu spółki niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Adam Sroga – radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Autor wielu artykułów z tych dziedzin, m.in. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” i dwumiesięcznika „Radca Prawny”.