Urlopy wypoczynkowe w praktyce (PDF)

http://sklep.infor.pl/urlopy-wypoczynkowe-w-praktyce.html

Urlopy wypoczynkowe w praktyce (PDF)

Wydawca:
Infor Ekspert Sp. z o.o.
Liczba stron:
36
Data wydania:
2012

Opis publikacji

Urlopy wypoczynkowe w praktyce

Publikacja poświęcona jest szczegółowemu omówieniu zagadnień związanych z obowiązkami pracodawcy dotyczącymi realizacji uprawnień pracowniczych w zakresie urlopu wypoczynkowego. Prawo pracownika do wypoczynku jest jednym z praw obywatelskich gwarantowanych Konstytucją RP. Gwarancje te zawierają także przepisy kodeksu pracy. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. O tym, jak planować, obliczać i udzielać urlopu, piszemy w niniejszej publikacji. Omawiamy także przepisy przewidujące dla pewnych grup pracowników podwyższony wymiar urlopu wypoczynkowego oraz zagadnienia dotyczące wynagrodzenia za ten urlop.