Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

http://sklep.infor.pl/pomoc-spoleczna--komentarz-do-ustawy.html

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Autor:
Magdalena Kasprzak, Joanna Nowicka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
456
Data wydania:
2019
EAN:
9788381374569
169,00 zł

Opis publikacji

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące przepisy oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera liczne odniesienia do przepisów innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które również zostały w nim omówione. Autorki przytaczają także aktualne orzecznictwo, wskazujące obowiązujące linie orzecznicze w sprawach spornych lub budzących istotne wątpliwości interpretacyjne. Całość stanowi praktyczny przewodnik po systemie pomocy społecznej, omawiający m.in.:

  • zasady pomocy społecznej,
  • podział zadań pomocy społecznej między administrację publiczną – zadania administracji rządowej oraz zadania własne gminy i powiatu,
  • instytucje pomocy społecznej,
  • formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.

Publikacja z pewnością ułatwi lepsze i szybsze zrozumienie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych. Przede wszystkim jednak usprawni stosowanie tych przepisów oraz rozwiązywanie kwestii spornych. Z tego względu opracowanie to polecamy szczególnie:

  • osobom zajmującym się zawodowo pomocą społeczną,
  • pracownikom socjalnym,
  • pracownikom administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • prawnikom specjalizującym się w zagadnieniach systemu pomocy społecznej.