Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

http://sklep.infor.pl/wynagrodzenia-2019--rozliczanie-plac-w-praktyce.html

Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

Autor:
Izabela Nowacka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
84
Data wydania:
2019
ISBN:
978-83-8137-475
59,00 zł

Opis publikacji

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatków.

W książce szczegółowo objaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, takie jak urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe itp. Omówiono także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Wyjaśniono też, jak sporządzać listy płac – nie tylko w dla pracowników, lecz także zleceniobiorców. Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

Szczególną uwagę zwrócono na nowe regulacje w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Publikacja zawiera m.in.:

  • przykładowe wzory list płac dla pracowników,
  • przykładowe wzory rozliczeń wynagrodzenia z umowy zlecenia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
  • instrukcję obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego lub nieobecności innej niż choroba,
  • instrukcję obliczania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (m.in. urlopy, przestój) – różne warianty (wynagrodzenie stałe, zmienne, wieloskładnikowe),
  • instrukcję ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy składniki wynagrodzenia przysługują za okres miesięczny, kwartalny i roczny,
  • instrukcję obliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz za czas dyżuru,
  • zasady obliczania różnego rodzaju odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,
  • zasady obliczania ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
  • tabelaryczne zestawienie kwot wolnych od potrąceń w 2019 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy.