Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce + ebook - Zerowy PIT dla młodych - rozliczenia składkowo-podatkowe od 1 sierpnia 2019 r.

http://sklep.infor.pl/wynagrodzenia-2019--rozliczanie-plac-w-praktyce.html

Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce + ebook - Zerowy PIT dla młodych - rozliczenia składkowo-podatkowe od 1 sierpnia 2019 r.

Autor:
Izabela Nowacka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
84
Data wydania:
2019
ISBN:
978-83-8137-475
59,00 zł

Opis publikacji

Uwaga!

Do książki dodany jest bezpłatny ebook aktualizujący Zerowy PIT dla młodych - rozliczenia składkowo-podatkowe

od 1 sierpnia 2019 r.

Pobierz ebooka tutaj : link

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe dla przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia realizowanych przez podatników, którzy nie ukończyli 26 lat.

Wysokość dochodu osiągniętego od tej daty przez pracowników i zleceniobiorców, od którego nie będzie należny podatek dochodowy, wynosi w 2019 r. 35 636,67 zł. W 2020 r. limit ten będzie równy kwocie 85 528 zł. Ulga w podatku nie obejmuje wynagrodzeń przysługujących z tytułu umowy o dzieło.

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych dodatków.

W książce szczegółowo objaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, takie jak urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe itp. Omówiono także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Wyjaśniono też, jak sporządzać listy płac – nie tylko w dla pracowników, lecz także zleceniobiorców. Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

Szczególną uwagę zwrócono na nowe regulacje w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Publikacja zawiera m.in.:

 • przykładowe wzory list płac dla pracowników,
 • przykładowe wzory rozliczeń wynagrodzenia z umowy zlecenia,
 • wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
 • instrukcję obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego lub nieobecności innej niż choroba,
 • instrukcję obliczania wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (m.in. urlopy, przestój) – różne warianty (wynagrodzenie stałe, zmienne, wieloskładnikowe),
 • instrukcję ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy składniki wynagrodzenia przysługują za okres miesięczny, kwartalny i roczny,
 • instrukcję obliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz za czas dyżuru,
 • zasady obliczania różnego rodzaju odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,
 • zasady obliczania ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
 • tabelaryczne zestawienie kwot wolnych od potrąceń w 2019 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy.