Zdarzenia po dniu bilansowym (PDF)

http://sklep.infor.pl/zdarzenia-po-dniu-bilansowym-pdf---wersja-elektroniczna--.html

Zdarzenia po dniu bilansowym (PDF)

Autor:
Joanna Gawrońska
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
16
Data wydania:
2017
Format:
PDF
ISBN:
978-83-65789-70
Bezemisyjna
8,45 zł

Opis publikacji

Zdarzenia, które dostarczają nowych informacji i dowodów, dotyczące stanu aktywów lub pasywów na dzień bilansowy, wymagają odpowiednich korekt w księgach rachunkowych. Skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, lub w roku, w którym informacje te zostały ujawnione.

Od prawidłowego ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym zależy m.in. czy sprawozdanie finansowe można uznać za rzetelne i wiarygodne.

W publikacji znajdziecie Państwo przykłady najczęściej występujących zdarzeń po dniu bilansowym oraz ich prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych.