Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju

http://sklep.infor.pl/zarzadzanie-malymi-i-srednimi-przedsiebiorstwami-w-warunkach-zrownowazonego-rozwoju.html

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju

Wydawca:
Difin
Liczba stron:
292
Data wydania:
2016
Format:
16.0x23.5cm
EAN:
9788380850583
54,99 zł

Opis publikacji

Publikacja ma na celu pokazanie użytecznych narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w wymagających i trudnych uwarunkowaniach rynkowych, z jakimi mamy współcześnie do czynienia. Wskazuje, iż oprócz uwarunkowań ekonomicznych, istotne w procesach zarządzania działalnością biznesową jest także uwzględnianie oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy. A to oznacza konieczność wzięcia pod uwagę w procesach zarządzania przedsiębiorstwem określonych ograniczeń i możliwości środowiskowych oraz społecznych i etycznych. Książka nawiązuje do tych warunków, pokazując, jak zastosować określone narzędzia zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania zasobami i procesami w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju.