Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

http://sklep.infor.pl/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji-komentarz.html

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Oprawa:
Twarda
Data wydania:
2016
EAN:
9788326493775
215,99 zł

Opis publikacji

W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach. Autorzy szczegółowo omówili katalog czynów niedozwolonej konkurencji oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wynikającej z ich popełnienia. Drugie wydanie komentarza zostało poszerzone i uaktualnione o najnowsze zmiany legislacyjne oraz orzecznictwo sądowe, które ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania ustawy. Ponadto, w sposób szeroki odniesiono się do piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Opracowanie ma charakter ekspercki - poglądy autorów wpłynęły niejednokrotnie na linię orzeczniczą sądów w sprawach nieuczciwej konkurencji. Stan prawny na 1 stycznia 2016 roku.