Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

http://sklep.infor.pl/skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-podatki-w-umowie-o-dzielo.html

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

Autor:
Dudek Katarzyna, Galewska Ewa, Wasylkowska-Michór Magdalena
Wydawca:
Difin
Oprawa:
Miękka
Data wydania:
2016
EAN:
9788380850781
36,99 zł

Opis publikacji

Rozbieżności w definiowaniu umowy o dzieło widać w licznych orzeczeniach sądowych wydawanych wskutek odwołań od decyzji ZUS i urzędów skarbowych. W książce zostało omówione pojęcie dzieła oraz różnice pomiędzy umową o dzieło a innymi umowami. Przedstawiono wynikające z tych różnic zasady naliczania od tych umów składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich opodatkowania. Omówiono także orzeczenia dotyczące definicji umowy o dzieło we wskazanym kontekście oraz praktyczne przykłady. Książka skierowana jest do przedsiębiorców, księgowych, pracowników działów kadr, urzędników ZUS, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, a także studentów prawa i ekonomii oraz słuchaczy studiów podyplomowych.