sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • Wizerunek pracownika. Co wolno przedsiębiorcy (PDF)

  Wizerunek pracownika. Co wolno przedsiębiorcy (PDF)

  Generalny inspektor ochrony danych osobowych otrzymuje od przedsiębiorców liczne zapytania dotyczące przetwarzania danych pracowników. Szczególnie dużo próśb dotyczy możliwości wykorzystywania wizerunku – najczęściej fotografii – pracowników w intranecie, czyli wewnętrznej sieci firmowej.
  czytaj pełny opis »
 • Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości (PDF)

  Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości (PDF)

  Zmiany w uor wprowadzają nową kategorię podmiotów: małe podmioty. Podmioty te mogą korzystać z różnych uproszczeń. Oznacza to jednak konieczność dostosowywania swojej polityki rachunkowości do nowych wymogów sprawozdawczości. Przykład takiej polityki rachunkowości przedstawiamy w niniejszej publikacji.
  czytaj pełny opis »
 • Dotacje na szkolenia (PDF)

  Dotacje na szkolenia (PDF)

  Do końca 2015 roku korzystanie przez pracodawców z pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego było mocno ograniczone. Dofinansowanie szkoleń można było bowiem uzyskać wyłącznie na kształcenie osób, które ukończyły 45. rok życia. Od 1 stycznia 2016 r. dotację można uzyskać na pracowników w każdym wieku, co spowodowało istny boom wniosków o dofinansowanie z KFS.
  czytaj pełny opis »
 • Sądy i KRS wchodzą w internet (PDF)

  Sądy i KRS wchodzą w internet (PDF)

  Od 1 kwietnia część spółek prawa handlowego może aktualizować wpisy w KRS przy wykorzystaniu internetu. W życie weszły przepisy, które miały półtoraroczne vacatio legis (wprowadzone uchwaloną 28 listopada 2014 r. ustawą o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych). Stanowią one dalszy ciąg zmian mających ułatwiać życie nowoczesnym przedsiębiorcom. Drogą elektroniczną można nie tylko zakładać spółki, lecz także dokonać zmiany umowy spółki, a nawet zarejestrować uchwałę o rozwiązaniu podmiotu ...
  czytaj pełny opis »
 • Urzędnik nadal bezpieczny (PDF)

  Urzędnik nadal bezpieczny (PDF)

  Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa obowiązuje już prawie pięć lat, a do policzenia wpływających rocznie na jej podstawie spraw wystarcza palców jednej ręki. W Polsce mamy wiele przepisów dyscyplinujących urzędników zarówno rządowych, jak i samorządowych, począwszy od kodeksu pracy po przepisy o służbie cywilnej. Ale kary za popełnione przez nich błędy lub przewinienia są stosowane bardzo rzadko.
  czytaj pełny opis »
 • Nadużywanie prawa do zasiłku (PDF)

  Nadużywanie prawa do zasiłku (PDF)

  Po burzy, która przetoczyła się przez rząd i Sejm poprzedniej kadencji, wydawałoby się, że problem nadużyć w korzystaniu z zasiłków macierzyńskich został opanowany. Rozwiązanie w postaci ustawy z 15 maja 2015 r., która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., dotyczyło wyłącznie ograniczenia w uzyskiwaniu zbyt wysokich świadczeń przez osoby samozatrudnione.
  czytaj pełny opis »
 • Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych (PDF)

  Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych (PDF)

  W publikacji znajduje się 200 aktywnych wzorów pism urzędowych, umów i notatek służbowych dla komórek finansowych oraz rejestr umów ułatwiający ewidencję zaangażowania wydatków. Ponadto zamieszczono wzory zarządzenia w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych.
  czytaj pełny opis »
 • Jak rozliczyć VAT, gdy sprzedawany towar jest montowany przez sprzedawcę (PDF)

  Jak rozliczyć VAT, gdy sprzedawany towar jest montowany przez sprzedawcę (PDF)

  W przypadku transakcji, których elementem jest zarówno dostawa towaru, jak i jego montaż, wątpliwości podatników powoduje ustalenie czy dana sprzedaż stanowi dostawę towaru, czy świadczenie usługi. Nie jest to problem teoretyczny. Ustalenie czy przedmiotem sprzedaży jest dostawa towaru, czy świadczenie usługi wpływa na dalsze rozliczenie VAT, w tym m.in. w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku, miejsca świadczenia. Problem ten dotyczy przede wszystkim branży budowlanej, choć nie tylko.
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o rachunkowości 2016 (PDF)

  Ustawa o rachunkowości 2016 (PDF)

  Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości. Najnowsze, obowiązujące od 2016 r. zmiany, zostały w tekście ustawy wyróżnione - dzięki czemu łatwo je odnaleźć.
  czytaj pełny opis »
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem (PDF)

  Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem (PDF)

  W publikacji zostały szczegółowo omówione dokumenty, na podstawie których można nabyć prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego.
  czytaj pełny opis »
 • Jak zaoszczędzić na składkach ZUS (PDF)

  Jak zaoszczędzić na składkach ZUS (PDF)

  Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które co do zasady są obowiązkowe dla większości ubezpieczonych. Przedsiębiorcy jednak mają wpływ na zmniejszenie obciążeń składkowych wykorzystując obecnie obowiązujące przepisy, a także mają możliwość korzystania z programów wsparcia oferowanych pracodawcom przez urzędy pracy.
  czytaj pełny opis »
 • Chwilówki. Nowe zasady. Jak bezpiecznie pożyczać pieniądzę (PDF)

  Chwilówki. Nowe zasady. Jak bezpiecznie pożyczać pieniądzę (PDF)

  Jak bezpiecznie wziąć pożyczkę i zapłacić za nią uczciwe odsetki radzimy w naszym e-booku. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów w toku prac nad tzw. ustawą antylichwiarską, której kluczowe postanowienia weszły w życie 11 marca 2016 roku, mówili, że trzeba ograniczyć patologie na rynku pożyczek pozabankowych. Federacja Konsumentów przeanalizowała 14 serwisów internetowych przedsiębiorców znanych na rynku. Jej zdaniem oferowane konsumentom regulaminy i inne dokumenty zawierają liczne ...
  czytaj pełny opis »
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem (PDF)

  Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem (PDF)

  Publikacja w przystępny, instruktażowy sposób, omawia regulacje zawarte w 5 najważniejszych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.).
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz do zmian w ustawie (PDF)

  Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz do zmian w ustawie (PDF)

  Uwaga zmiana przepisów ustawy o służbie cywilnej!

  Pierwszy na rynku komentarz do zmian dotyczą nowych zasad obsadzania wyższych stanowisk oraz zakładają zastąpienie otwartego i konkurencyjnego naboru powoływaniem. Nowelizacja dotyczy także organizacji samej służby cywilnej. Komentarz przygotowany przez nowego szefa służby cywilnej. W komentarzu do zmian ustawy autor wyjaśnia wszelkie wątpliwości interpretacyjne, jakie już się pojawiły i jeszcze mogą się pojawić w st
  czytaj pełny opis »
 • Zaległe składki ZUS (PDF)

  Zaległe składki ZUS (PDF)

  Rok 2015 był okresem bardzo intensywnych prac legislacyjnych nad zmianami w prawie ubezpieczeń społecznych. Uchwalono ustawy, które zmieniły reguły stwierdzania odpowiedzialności za długi wobec ZUS oraz ich egzekucję. Nowe prawo jest odpowiedzią na wątpliwości znajdujące wyraz choćby w niejednolitym orzecznictwie sądowym. Zmiany te dla dłużników są pozytywne. Rozstrzygnięto wiele kwestii spornych, dzięki czemu dłużnicy mogą teraz sami jasno określić swoją sytuację, a nie być zdanymi na ...
  czytaj pełny opis »
 • Rachunkowość 2016 (PDF)

  Rachunkowość 2016 (PDF)

  Promocja 40% rabatu

  PDF zawiera obszerny komentarz eksperta do zmian oraz ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości. Całość wzbogacona o i liczne przykłady i wyjaśnienia.
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o pracownikach samorządowych (PDF)

  Ustawa o pracownikach samorządowych (PDF)

  PDF zawiera obszerny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, wzbogacony licznymi przykładami i wzorami dokumentów oraz ujednoliconą przez redakcję treść ustawy.
  Opracowanie, to wypracowane, spójne stanowisko odnośnie interpretacji przepisów ustawy przy jednoczesnym wyraźnym zaznaczeniu ewentualnych różnic w tym zakresie. W niektórych przypadkach autorzy pokusili się o dokonanie oceny celowości konkretnych przepisów. W innych koncentrowali się na samym ich stosowaniu.
  czytaj pełny opis »
 • Pełnomocnik podatnika (PDF)

  Pełnomocnik podatnika (PDF)

  Kto lubi kontakty z fiskusem? Czy nie lepiej, zamiast samemu pisać pisma i odpowiadać na przychodzące z urzędu, zlecić to drugiej osobie? Taki pełnomocnik może się okazać szczególnie przydatny w razie dłuższej nieobecności lub nieoczekiwanej sytuacji życiowej (np. choroby), jeśli nie chcemy, aby o ważnych dla nas sprawach, bez naszej wiedzy, miały przesądzać wyłącznie działania samego fiskusa. W wielu sytuacjach przepisy ordynacji podatkowej wymuszają ustanowienie zastępcy.
  czytaj pełny opis »
 • Restrukturyzacja Firm (PDF)

  Restrukturyzacja Firm (PDF)

  Wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne wpłynęło na stosowanie regulacji prawnych. Świadczy o tym liczba zmian w aktach prawnych - zajmują one prawie połowę ustawy. Zmiany dotyczą m.in. zasad rozliczeń podatków: dochodowego i VAT. Modyfikują one również zasady odpowiedzialności podatników dotyczące zobowiązań publicznoprawnych. Jest to ważne dla członków zarządu spółek kapitałowych.
  czytaj pełny opis »
 • Hejt w sieci (PDF)

  Hejt w sieci (PDF)

  To, kiedy i w jakim zakresie właściciel portalu odpowiada za komentarze na nim umieszczane, jest jednym z najgorętszych tematów w orzecznictwie. 2 lutego 2016 r. zapadł istotny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (sygn. 22947/13). Z uzasadnienia wynika, że serwis internetowy co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów, ale każdą sprawę, gdzie na jednej szali znajduje się prawo do wolności słowa, a na drugiej prawo do poszanowania dóbr osobistych, sąd powinien ...
  czytaj pełny opis »