sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • Umowy terminowe (książka)

  Umowy terminowe (książka)

  Promocja 50% rabatu

  - nowe rodzaje umów
  - ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony
  - zatrudnianie pracowników tymczasowych

  Oddajemy w Państwa ręce praktyczny komentarz do znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących w szczególności zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony. Zmiany te weszły w życie 22 lutego 2016 r.
  Wyjaśniamy – w formie pytań i odpowiedzi – zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowych (a w pewnym zakresie również dotychczasowyc
  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Zasiłki 2016 + Uprawnienia rodzicielskie (książki)

  Komplet: Zasiłki 2016 + Uprawnienia rodzicielskie (książki)

  W komplecie: komentarz ekspertów do zmian przepisów ustawy o zasiłkach oraz przepisów działu 8 Kodeksu pracy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
  czytaj pełny opis »
 • Wszystko o świadczeniach rodzinnych (książka)

  Wszystko o świadczeniach rodzinnych (książka)

  Promocja 50% rabatu

  W opracowaniu m.in.:

  - Zasiłek rodzinny i dodatki
  - Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego
  - Wniosek i dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku rodzinnego
  - Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga po urodzeniu dziecka
  - Świadczenia rodzicielskie
  - Świadczenia i zasiłek pielęgnacyjny
  - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  - Pomoc materialna dla uczniów
  - Karta Dużej Rodziny

  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Rachunkowość 2016 + Zamknięcie roku (książki)

  Komplet: Rachunkowość 2016 + Zamknięcie roku (książki)

  Komplet książek:

  Ustawa o rachunkowości z praktycznym komentarzem do zmian.
  Zamknięcie roku czyli sprawozdanie finansowe małej i mikro jednostki.
  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Samochód w firmie + Ryczałt za noclegi (książki)

  Komplet: Samochód w firmie + Ryczałt za noclegi (książki)

  Prawidłowe rozliczenia w firmie: - samochód służbowy - noclegi pracowników

  Komplet książek:
  Samochód w firmie. Prawidłowe zasady rozliczania: amortyzacja, leasing, VAT.

  Ryczałt za noclegi Ryczałt za noclegi. Wypłaty i nieodpłatne świadczenia noclegowe w czasie wyjazdów służbowych.
  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Centralizacja VAT - wdrożenie, rozliczanie, ewidencja (książka + PDF)

  Komplet: Centralizacja VAT - wdrożenie, rozliczanie, ewidencja (książka + PDF)

  W publikacji podpowiadamy, jakie procedury wewnętrzne wdrożyć w jednostce, aby móc prawidłowo rozliczać VAT. Ponadto omawiamy zasady przesyłania JPK_VAT oraz prowadzenia ewidencji księgowej po centralizacji.
  czytaj pełny opis »
 • Komplet: Zasady kontroli w firmie + Zmiany w wynagrodzeniach (książki)

  Komplet: Zasady kontroli w firmie + Zmiany w wynagrodzeniach (książki)

  Komplet praktycznych poradników dotyczących nowych przepisów prawa pracy oraz zasad ich stosowania.
  czytaj pełny opis »
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja i wartości pracowników mają coraz większe znaczenie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Zarządzanie ludźmi zmienia się z rutynowego administrowania sprawami osobowymi w kierunku rozwijania strategii oraz profesjonalizacji metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału ludzkiego. W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz ...
  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Polskie prawo leśne

  Polskie prawo leśne

  Publikacja poświęcona jest podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak istotne dla leśnictwa unormowania znajdują się także w innych aktach prawnych. Autorzy postulują zmiany w ustawodawstwie – od ustawy o lasach ku ustawie Prawo leśne, który to akt powinien objąć to, co jest teraz niepotrzebnie rozproszone w wielu innych aktach. Autorzy omawiają instytucje prawne służące ochronie lasów i ...
  czytaj pełny opis »
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  czytaj pełny opis »
 • Egzamin komorniczy

  Egzamin komorniczy

  Egzamin komorniczy przeprowadzany jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości i polega na sprawdzeniu przygotowania osoby do niego przystępującej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika sądowego. Egzamin składa się z części pisemnej. W opracowaniu przedstawiono tematy z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w latach 2011–2015 wraz z przykładowym rozwiązaniem. Rozwiązanie tematu egzaminacyjnego stanowi kompleksowe jego opracowanie pod względem ...
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks postępowania cywilnego

  Kodeks postępowania cywilnego

  Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
  czytaj pełny opis »
 • Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

  Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

  Opracowanie zawiera analizę najważniejszych aspektów związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług robót budowlanych i obrotu nieruchomościami, z uwzględnieniem rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych. Autorka wyraża własne poglądy i niejednokrotnie poddaje krytyce sposób interpretowania prawa przez przedstawicieli administracji podatkowej, a także sądy administracyjne. Przedstawienie interpretacji indywidualnych i rozstrzygnięć sądów niezależnie od ...
  czytaj pełny opis »
 • Ustrój organów ochrony prawnej

  Ustrój organów ochrony prawnej

  W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej. Zawarto ich zwięzłą charakterystykę z uwzględnieniem osobistego charakteru świadczonych przez nie usług, specjalistycznej wiedzy, niezależności zawodowej i etosu zawodowego przejawiającego się w zaufaniu publicznym. Autorzy przybliżyli także kwestie niezawisłości sędziów, ...
  czytaj pełny opis »
 • Vademecum Dokumentacji Kadrowej 2016 Część 2

  Vademecum Dokumentacji Kadrowej 2016 Część 2

  II część bestselleru dla kadr! VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie? -Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by skutecznie przekonać pracowników do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie? -Jakie zapisy dot. czasu pracy opłaca ...
  czytaj pełny opis »
 • Kodeks cywilny Komentarz

  Kodeks cywilny Komentarz

  Najlepszy Komentarz do Kodeksu Cywilnego Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. omówienie zmian wchodzących w życie 8.09.2016 r. „Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz ...
  czytaj pełny opis »
 • Prawo własności intelektualnej

  Prawo własności intelektualnej

  W książce przedstawiono w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje utwory w rozumieniu prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, jak również inne dobra niematerialne: nazwy domen internetowych, know-how, bazy danych. Znalazły się w nim liczne przykłady oraz wskazówki praktyczne dotyczące sposobu ubiegania się o ochronę, ...
  czytaj pełny opis »
 • Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono instytucję kumulatywnego przystąpienia do długu, a obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania tą formą zabezpieczania wierzytelności. Przystąpienie do długu stosowane jest w celu restrukturyzacji zadłużenia, jako sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, a w związku z tym umowa zawierana jest po zaciągnięciu zobowiązania przez dłużnika głównego. Jednak najczęstsze przypadki przystąpienia do długu wiążą się z ...
  czytaj pełny opis »
 • Akcyza Przewodnik po zmianach

  Akcyza Przewodnik po zmianach

  Książka zawiera szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania ostatnio zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy przedstawiono najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów odnoszące się do tytułowej problematyki. Opracowanie składa się z 5 części i przybliża nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone od 1 i 8 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r., 1 września 2015 r., a także 1 ...
  czytaj pełny opis »
 • Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

  Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

  Stan prawny: 26.01.2016 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: nowy tekst jednolity KWOTY WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, OD KTÓRYCH JEST UZALEŻNIONY OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA OGŁOSZEŃ URZĘDOWI PUBLIKACJI UNII EUROPEJSKIEJ: nowe rozporządzenie ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: nowe rozporządzenie PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE: 18 listopada 2015 r. - ustawa z dnia 9 października ...
  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny