sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok • DGCS - Księga Przychodów i Rozchodów dla Biur Rachunkowych

  DGCS - Księga Przychodów i Rozchodów dla Biur Rachunkowych

  W programie:

  -ewidencja czynności cywilno-prawnych, wyposażenia, akcyzy, paliwa, remanentów
  -rozliczanie transakcji zagranicznych wraz z automatycznym księgowaniem różnic kursowych
  - sporządzanie deklaracji i wysyłanie e-deklaracji
  - obsługa not korygujących, wezwań do zapłaty.
  czytaj pełny opis »
 • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

  Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

  Użytkowanie wieczyste wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i judykaturze oraz spory pomiędzy użytkownikami wieczystymi a właściwymi organami reprezentującymi właściciela. Problemy interpretacyjne ujawniają się zwłaszcza na tle aktualizacji opłat rocznych i stawek za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wpływ na to ma fakt, że przepisy dotyczące użytkowania wieczystego znajdują się w różnych ustawach, a postępowanie aktualizacyjne zostało uregulowane zarówno przez ustawę o gospodarce ...
  czytaj pełny opis »
 • CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

  CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

  CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W piątym wydaniu publikacji, oprócz podstawowych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, przedstawiono: - ostatnie zmiany związane z pojawieniem się nowego podatnika podatku ...
  czytaj pełny opis »
 • Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

  Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

  Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli. W książce czytelnik znajdzie m.in.: - niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, zakresu ich uprawnień oraz własnych praw i obowiązków w trakcie kontroli, - praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu kontroli i postępowania ...
  czytaj pełny opis »
 • Nadpłata i zwrot podatku

  Nadpłata i zwrot podatku

  Opracowanie stanowi kompleksową analizę wspólnych regulacji dotyczących instytucji nadpłaty i zwrotu podatku, występujących w polskim i zagranicznym systemie prawnym. W monografii szczegółowo omówiono m.in.: ? zwrot nadpłaty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej, ? przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów oraz sankcji dotyczących nadpłat i zwrotów, ? zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie ...
  czytaj pełny opis »
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej

  Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawa podatkowego monograficzne opracowanie problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej związanej z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji podatkowej. W pracy dokonano analizy sytuacji prawnej podatnika, omówiono przesłanki oraz procedurę uzyskania odszkodowania związanego z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji podatkowej. Opracowanie ukazuje wieloaspektowość tej procedury, ponadto wskazane zostały problemy, z jakimi ...
  czytaj pełny opis »
 • Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym

  Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym

  Książka zawiera analizę problematyki podatkowych rejestrów podmiotowych i udziela odpowiedzi na pytanie, czy trwałe istnienie odrębnych podatkowych rejestrów podmiotowych jest uzasadnione (skoro zbliżone dane są gromadzone w innych bazach informatycznych, przede wszystkim w rejestrze PESEL, KRS czy REGON). W publikacji czytelnicy znajdą informacje na temat: - zasad i warunków rejestracji przedsiębiorców (począwszy od rejestracji w CEIDG, KRS, rejestrze REGON, skończywszy na rejestracji ...
  czytaj pełny opis »
 • Uprawnienia podatkowe

  Uprawnienia podatkowe

  Prezentowana monografia, jako jedna z niewielu, przedstawia instytucję nadpłaty i zwrotu podatku jako uprawnienia podatkowe, problemy wynikające z funkcjonowania nadpłat oraz istotę i funkcje zwrotów podatku. W publikacji przedstawiono m.in.: - istotę uprawnień podatkowych, - problemy dotyczące funkcjonowania definicji nadpłaty, podmioty uprawnione do uzyskania nadpłaty, kwestię nadpłaty przysługującą zubożonemu podatnikowi, a także procedury dochodzenia nadpłaty, - funkcję zwrotu ...
  czytaj pełny opis »
 • Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych

  Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych

  Kompendium wiedzy o regułach prawnych rządzących dochodzeniem należności. Od Autora: Przygotowując książkę omawiałem poruszane w niej zagadnienia z przedstawicielami różnych profesji, w tym z osobami ze środowisk: windykatorów, radców prawnych, sędziów, komorników i notariuszy. Wielu moich Klientów - wierzycieli informowało mnie, co chcieliby w takiej publikacji móc przeczytać, na jakie tematy znaleźć wyjaśnienia oraz na jakie pytania mieć gotowe odpowiedzi. Elementów wyróżniających tę ...
  czytaj pełny opis »
 • Współczesne koncepcje podatku dochodowego

  Współczesne koncepcje podatku dochodowego

  Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu. Autorka dokonuje ich klasyfikacji i szczegółowej charakterystyki, uwzględniając zarówno zróżnicowane propozycje teoretyczne, jak i wdrożenie tych koncepcji w praktyce w różnych państwach na świecie. Współczesne koncepcje podatku dochodowego zostały poddane badaniu z dwóch punktów widzenia: koncentrując się na dochodach osób fizycznych jako całości oraz na dochodach uzyskiwanych z działalności ...
  czytaj pełny opis »
 • Korekta JPK i VAT 2017 komplet książka + PDF

  Korekta JPK i VAT 2017 komplet książka + PDF

  Komplet zawiera Korekta JPK i VAT 2017 książkę i PDF. W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie problemy związane z korektą VAT w 2017 r.
  czytaj pełny opis »
 • DGCS - Księga Handlowa dla Firmy

  DGCS - Księga Handlowa dla Firmy

  W programie:

  - rejestry VAT sprzedaży i zakupu
  - elastyczne tworzenie wzorców księgowania
  - swobodne i intuicyjne ujmowanie ewidencji na kontach
  - obsługa not korygujacych, wezwań do zapłaty

  czytaj pełny opis »
 • Biuletyn VAT - eBV

  Biuletyn VAT - eBV

  E-wydanie Biuletynu VAT jest cyfrową wersją czasopisma wraz z archiwum wydań i specjalnymi dodatkami. Zawiera komplet informacji podatkowych, rachunkowych i gospodarczych przydatnych w pracy księgowego. Na łamach miesięcznika w prosty sposób opisujemy wszystkie zmiany w VAT i akcyzie. Informujemy, jakie jest aktualne stanowisko organów podatkowych na temat kontrowersyjnych rozliczeń VAT oraz co na ten temat twierdzą eks


  czytaj pełny opis »
 • Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe (PDF)

  Darowizny towarów na cele charytatywne – skutki podatkowe i rachunkowe (PDF)

  Darowizna towarów na cele charytatywne nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i ewidencję księgową darczyńców i obdarowanych. W publikacji kompleksowo omawiamy skutki podatkowe i rachunkowe przekazania darowizny u obu stron tej czynności.
  czytaj pełny opis »
 • DGCS - Delegacje

  DGCS - Delegacje

  W programie:

  - obsługa delegacji krajowych i zagranicznych,
  - ewidencja przebiegu pojazdów czyli tzw. „kilometrówka”,
  - ewidencja kosztów eksploatacji samochodów,
  - dodatkowe rozliczanie i kontrola przyznanych pracownikom ryczałtów kilometrowych, łącznie z wydrukiem stosownego  czytaj pełny opis »
 • DGCS - Księga Przychodów i Rozchodów dla Firmy

  DGCS - Księga Przychodów i Rozchodów dla Firmy

  W programie:

  -ewidencja czynności cywilno-prawnych, wyposażenia, akcyzy, paliwa, remanentów
  -rozliczanie transakcji zagranicznych wraz z automatycznym księgowaniem różnic kursowych
  - sporządzanie deklaracji i wysyłanie e-deklaracji
  - obsługa not korygujących, wezwań do zapłaty.
  czytaj pełny opis »