sklep.infor.pl

Koszyk jest pusty

Kategorie

Widok

 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/19

  Dobrze przygotowany rachunek przepływów pieniężnych pozwala dobrze przewidzieć wystąpienie przepływów pieniężnych w przyszłości, a zarazem umożliwia weryfikację dokładności uprzednich przewidywań. Źle przygotowany może tylko zamazać obraz sytuacji.


  czytaj pełny opis »
 • Informacja Zarządcza nr 21/2019

  Informacja Zarządcza nr 21/2019

  Projekty informatyczne w firmie charakteryzuje dość duży odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem (ok. 33%), z przekroczeniem budżetu (ok. 49%) lub terminu (61%). Przytoczone statystyki pokazują, dlaczego na projekty o charakterze informatycznym należy spojrzeć jak na projekty wymagające specjalnej uważności w firmie. Bo angażują drogie i deficytowe zasoby ludzkie.


  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/19

  Coraz częściej do skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach nie wystarcza klasyczna klasyfikacja kosztów. Obok perspektyw – jakie poniesiono koszty, gdzie poniesiono koszty oraz na co poniesiono koszty, pojawia się perspektywa – dlaczego poniesiono koszty. A w bieżącym wydaniu magazynu prezentujemy przykład analizy źródeł powstawania kosztów ukrytych w działaniach zużywających zasoby z wykorzystaniem modelu xls. Pokazujemy, jak krok po kroku, zbudować model, dokonać analizy struktury i ...


  czytaj pełny opis »
 • Finanse + Controlling nr 66

  Finanse + Controlling nr 66

  Prowadzenie każdego biznesu związane jest z ponoszeniem ryzyka. By jednak móc to ryzyko minimalizować, trzeba z jednej strony umieć je zidentyfikować, z drugiej mierzyć. Tylko w ten sposób przedsiębiorcy są w stanie świadomie zarządzać ryzykiem. Mając świadomość wagi problemu, 66. numer magazynu „Finanse i Controlling” poświęcony został Zarządzaniu ryzykiem.


  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/19

  Budżetowanie zbliża się wielkimi krokami. Niezależnie z jakim nastawieniem do niego podejdziemy, warto się odpowiednio przygotować. Może warto spojrzeć na proces budżetowy jak na projekt, którego produktem jest budżet firmy, przyjąć perspektywę, która pozwoli nam poszukać możliwości jego doskonalenia? Zidentyfikujmy w procesie budżetowym ścieżkę krytyczną, określmy zadania, które leżą na tej ścieżce oraz pozostałe elementy. Podzielmy je na te ważne, trudne, czasochłonne.


  czytaj pełny opis »
 • Finanse + Controlling nr 65/2019

  Finanse + Controlling nr 65/2019

  W wielu przedsiębiorstwach nie ma świadomości, jak powinien wyglądać optymalny poziom zapasów, zarówno z punktu widzenia całej firmy, jak i elementów i czynników wyznaczających ten poziom. Jeżeli spojrzymy na zachodnie gospodarki, przede wszystkim na amerykańską, zauważymy, że w przedsiębiorstwach istnieje funkcja Supply Chain Managera, czyli osoby zarządzającej łańcuchem dostaw.


  czytaj pełny opis »
 • Informacja Zarządcza nr 20/2019

  Informacja Zarządcza nr 20/2019

  Narzędzia takie jak tabele przestawne, formuły, makra, Power Query czy Power Pivot na stale wpisały się do leksykonu narzędzi współczesnego controllera i nikt (lub prawie nikt) nie wyobraża sobie pracy bez podstawowych funkcjonalności arkusza. Choć dostęp do wiedzy o Excelu jest powszechny, chyba trudno o śmiałka, który pokusiłby się o stwierdzenie, że zna go całkowicie.


  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7-8/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7-8/19

  Dobrze dobrane kluczowe wskaźniki efektywności KPIs są jak kompas, który wskazuje właściwą drogę dla działań firmy. Pomagając w ewaluacji działań zbliżają firmę do osiągnięcia celów strategicznych.
  czytaj pełny opis »
 • Finanse + Controlling nr 64/2019

  Finanse + Controlling nr 64/2019

  Controlling wciąż jest często mylony z kontrolą pracowników. Tymczasem zadaniem controllingu jest wspomaganie niezbędnymi informacjami procesów zarządzania w każdym możliwym obszarze biznesu. Informacja controllingowa wspomaga nie tylko bieżące procesy decyzyjne i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też w nieoceniony sposób może wspierać procesy zmian, związane z adaptacją firmy do warunków rynkowych, z jej rozwojem i wewnętrznymi procesami optymalizacyjnymi.


  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/19

  System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, aby był efektywny, musi scalać w sposób kompleksowy wszystkie kwestie, które mogą być kluczowe dla jego wyników.


  czytaj pełny opis »
 • Informacja Zarządcza nr 19/2019

  Informacja Zarządcza nr 19/2019

  Raportowanie to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Z pomocą przychodzą raporty cykliczne, bo oczywiste jest, że układając czynności w powtarzalne ciągi, które pomogą usystematyzować proces, łatwiej nadzorować i realizować powtarzające się zadania.


  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/19

  Podejmując inwestycje nie należy skupiać się wyłącznie na parametrach finansowych. O tym, czy projekt ma szanse powodzenia, oprócz aspektów finansowych, decyduje również cała gama aspektów niefinansowych i jakościowych, takich jak: zadowolenie klientów, lojalność, użyteczność, funkcjonalność, intuicyjność, elastyczność działania czy innowacyjność.


  czytaj pełny opis »
 • Finanse + Controlling nr 63

  Finanse + Controlling nr 63

  Przedsiębiorstwa stawiają przed sobą coraz bardziej ambitne cele, które muszą zrealizować w określonym czasie. Tego czasu jest coraz mniej, a to ze względu na konkurencję, zasoby personalne, które są ograniczone, oraz na skrócenie cyklu życia produktów/usług. Organizacje powinny zatem śledzić postęp swojej działalności, opracowywać wyniki sprzedaży, analizować podjęte decyzje, przygotowywać okresowe raporty i eliminować nieprawidłowe rozwiązania. Temu służy właśnie controlling kosztów, który ...


  czytaj pełny opis »
 • Informacja Zarządcza nr 18/2019

  Informacja Zarządcza nr 18/2019

  Chyba żadna z nowoczesnych koncepcji zarządzania nie jest ostatnio tak szeroko dyskutowana i tak bliska praktykom controllingu, jak data-driven enterprise. W bieżącym numerze magazynu staramy się przekonać czytelników, że kultura i praktyka pogłębionej analityki biznesowej są w stanie uwolnić potencjał drzemiący w danych.
  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3/19

  Teoria ograniczeń to systemowe podejście do usprawniania przedsiębiorstw. Zgodnie z teorią, każda organizacja ma co najmniej jedno ograniczenie, które wpływa na poziom osiąganych przez nią rezultatów. Analizując działalność firmy, trzeba spojrzeć z dużej wysokości, aby zobaczyć, który z obszarów jest najbardziej przeciążony i wówczas przejść do kolejnych kroków procesu ciągłego doskonalenia…


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Finanse + Controlling nr 62

  Finanse + Controlling nr 62

  O robotyzacji i automatyzacji mówi się, że z trendu, a następnie mody, stała się koniecznością. Koniecznością, po którą sięgają przedsiębiorcy, aby realizować cele operacyjne prowadzonych biznesów. Koniecznością, która powoduje niemałe zamieszanie w obszarze usług IT i prowadzi do zmiany roli pracowników w procesach operacyj¬nych. Ale również koniecznością nasilającą się dzięki stale rosnącemu udziałowi cyfryzacji i digitalizacji danych, w czym pomagają również zmieniające się przepisy prawne i ...


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Informacja Zarządcza nr 17/2019

  Informacja Zarządcza nr 17/2019

  Z ostatnich raportów wynika, że nawet nie 20% firm w Polsce wykorzystuje zautomatyzowane zbiory danych i informacji. Nieciekawa perspektywa? A może raczej niepowtarzalna szansa dla tych, którzy chwycą szanse jakie daje rynek Big Data? W bieżącym wydaniu Informacji Zarządczej zaprezentowano zagadnienie Big Data jako szansę dla rozwoju rachunkowości i controllingu. Procesy w rachunkowości to idealny materiał do swoistego eksperymentowania z analityką dużych zbiorów danych, ponieważ są świetnie ...


  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/19

  W 2019 roku czeka nas wiele zmian – skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych, rozszerzenie katalogu jednostek mogących skorzystać z uproszczeń w rachunkowości, a także zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych, zmienione standardy rachunkowości. Jest do czego się przygotowywać.
  czytaj pełny opis »
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/19

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/19

  W bieżącym wydaniu kontynuujemy temat nowych obowiązków wynikających z MSSF.

  Piszemy także o warunkach i zasadach tworzenia rezerw na podatek dochodowy wg MSR 12. A także o analizie rentowności na przykładzie e-sklepu


  czytaj pełny opis »
  Produkt niedostępny
 • Finanse + Controlling nr 60

  Finanse + Controlling nr 60

  Tematyka „leanowa” wydaje się być już czymś więcej niż przemijającą modą. Może ona stanowić inspirację do wielu działań usprawniających działanie organizacji, w tym w obszarze finansowo-controllingowym. Nic więc dziwnego, że tematem wiodącym nowego wydania „Finansów + Controllingu” jest Lean Management.


  czytaj pełny opis »