Biuro Opiekunów Klienta: tel. 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl

Obecnie jednostki budżetowe potrzebują kompleksowej wiedzy na temat rozliczeń VAT, uwzględniającej specyfikę ich działalności.

Muszą posiadać informacje na temat:

 • odliczeń VAT od dokonywanych zakupów i inwestycji
 • ustalania pre-proporcji i proporcji oraz korekt rocznych
 • zasad dokumentacji i prowadzenia ewidencji
 • przesyłania JPK_VAT
 • stawek VAT i zwolnień
 • ustalania obowiązku podatkowego
 • zasad składania deklaracji i ewidencji

Wszystkie te informacje znajdują się w publikacji VAT 2017. Komentarz, która zawiera praktyczne przykłady pokazujące, jak rozliczać VAT w deklaracjach i informacjach podsumowujących, a także omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE, co szczególnie jest przydatne do przygotowania wniosków o interpretację indywidualną.

VAT 2017. Komentarz to jedyna na rynku publikacja omawiająca nowe przepisy koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

Zawiera m.in.:

 • klasyczny komentarz do każdego przepisu ustawy o VAT
 • zmiany, które weszły w życie 1 stycznia i 1 marca 2017 roku oraz zmiany, które wejdą w życie 1 września 2017 roku
 • praktyczne przykłady rozliczeń VAT
 • aktualne stanowisko organów podatkowych
 • w wersji Superpremium 10 wideoszkoleń i 10 wideoinstrukcji w ramach Wideoakademii VAT oraz E-poradnię
 • w wersji PREMIUM 6 wideoszkoleń w ramach Wideoakademii VAT
 • do każdej publikacji INFORLEX Prawo GRATIS


Wersja SUPERPREMIUM

Zamów książkę w wersji SUPERPREMIUM i dodatkowo korzystaj z:

 • pakietu 10 wideoszkoleń, pakietu 10 wideoporad na pendrive
 • oraz 6 porad mailowych z zakresu problematyki VAT w ramach
  E-poradni.

Tematy wideoszkoleń:

 • Zmiany w VAT na 2017 r. (omówienie)
 • Wybrane zmiany w VAT 2017 (szczegółowo na temat: Sankcji, Deklaracji, Rejestru podatników)
 • Zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego i nowe sankcje dla podatników VAT
 • Zmiana zasad rozliczeń VAT – rejestracja, ewidencje, deklaracje, rozliczenia kwartalne
 • Jednolity Plik Kontrolny i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 • Jak uniknąć błędów w stosowaniu JPK
 • Odwrotne obciążenie 2017
 • Zmiany w ustawie o VAT 2017 związane z przeciwdziałaniem wyłudzeniom podatku
 • Zmiany w VAT 2017 w sektorze publicznym
 • Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Tematy wideoporad:

 • Czy wykrycie nieprawidłowości podatkowych w latach poprzednich grozi obecnie nałożeniem sankcji?
 • Czy korekta deklaracji uchroni podatnika przed sankcjami?
 • Czy pełnomocnikiem rejestrującym może być biuro rachunkowe?
 • Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie?
 • Czy odwrotne obciążenie może wystąpić również w przypadku samozatrudnienia?
 • Jak od 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego?
 • Kto może się rozliczać z VAT kwartalnie a kto tylko miesięcznie?
 • Na co należy zwrócić uwagę przy imporcie usług w 2017 r.?
 • Jaki jest podstawowy warunek przyspieszonego zwrotu VAT w 2017 r.?
 • Kiedy urząd może przedłużyć termin zwrotu nadwyżki VAT?


Wersja PREMIUM

Książka dostępna także w wersji PREMIUM z pakietem 6 wideoszkoleń na pendrive.

Tematy wideoszkoleń:

 • Ustawa o VAT 2017: projekt, praktyka, przepisy przejściowe
 • Jednolity Plik Kontrolny i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 • Zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego i nowe sankcje dla podatników VAT
 • Zmiana zasad rozliczeń VAT - rejestracja, ewidencje, deklaracje, rozliczenia kwartalne
 • Odwrotne obciążenie – nowe obowiązki dla kolejnej grupy podatników VAT
 • Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach – najważniejsze zagadnienia


Zamów publikację
korzystając z formularza obok!

Formularz zamówienia

Zamawiam publikację VAT 2017. Komentarz w wersji:
STANDARD w cenie 299 zł (brutto)
PREMIUM w cenie 398 zł (brutto)
Książka + 6 wideoszkoleń w ramach Wideoakademii VAT
SUPERPREMIUM w cenie 798 zł (brutto)
Książka + 10 wideoszkoleń i 10 wideoinstrukcji w ramach Wideoakademii VAT oraz E-poradnia

Dane zamawiającego:

* pola wymagane

Imię i nazwisko*
Ulica i numer*
Kod pocztowy*

Format wprowadzania: XX-XXX

Miejscowość*
E-mail*
Telefon*

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

Telefon kom.

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Dane do faktury VAT

Nazwa firmy
Ulica i numer
Kod pocztowy

Format wprowadzania: XX-XXX

Miejscowość
NIP

Format wprowadzania: XXX-XXX-XX-XX

Stanowisko
Uwagi
Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektroniczne.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/

Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie