VAT 2017. Komentarz

Przewidywany termin wydania publikacji to styczeń 2017 roku.

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację oraz 1 marca 2017 r.

Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące jak rozliczać VAT. Autor przedstawia aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.


Dla Czytelników publikacji DARMOWY dostęp do INFORLEX Prawo!

Korzystaj z bezpłatnego dostępu do aktów prawnych online!
Dostęp jest aktywny do 31 grudnia 2017 roku i uprawnia do korzystania z:

 • Kompleksowej bazy ujednoliconych aktów prawnych
 • Dzienników urzędowych – Dz.U., M.P., Dzienników resortowych, Dzienników UE, Dzienników Wojewódzkich
 • Orzecznictw, w tym m.in. NSA, WSA, SN, TK, KIO, RIO, sądy europejskie
 • Interpretacji podatkowych, ZUS, WIA, MPiPS, PIP, PFRON, UZP

Kod promocyjny uprawniający do bezpłatnego korzystania z INFORLEX Prawo otrzymasz razem z publikacją.


Więcej o publikacji

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń
 • refakturowania dodatkowych kosztów
 • rozliczania wydatków samochodowych
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych
 • rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem
 • dokumentacji VAT i jej korekty
 • zasad prowadzenia ewidencji VAT
 • ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona ostatnia, duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy:

 • zmieniają zasady rozliczeń usług budowlanych
 • obejmują dodatkowe wyroby odwrotnym obciążeniem
 • ograniczają możliwość rozliczeń kwartalnych i przesyłania papierowych deklaracji
 • zaostrzają zasady rozliczeń VAT naliczonego od WNT, importu usług, dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca
 • ułatwiają organom podatkowym wykreślanie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • ograniczają podatnikom możliwość ubiegania się o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie
 • dają organom podatkowym możliwość wymierzania kolejnych sankcji: 30% i 100%.

W wyniku dużej nowelizacji organy podatkowe otrzymają kolejne narzędzia do walki z nieprawidłowościami i oszustwami w rozliczeniach VAT. Dlatego w nierównej walce z organami podatkowymi niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika będzie VAT 2017. Komentarz.

O autorze:

Autorem publikacji jest Tomasz Krywan, prawnik, doradca podatkowy. Specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Autor jest praktykiem, rozwiązującym problemy podatników z rozliczeniem podatków, a szczególnie VAT-u. Udzielił ponad 20.000 odpowiedzi na pytania podatkowe. Napisał również kilkaset artykułów i komentarzy. Na co dzień publikuje w ogólnopolskich dziennikach m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem m.in. w: MONITORZE księgowego oraz BIULETYNIE VAT.

Obejrzyj wideo i sprawdź jakie zmiany w VAT czekają podatników
od 2017 roku?

Polecamy wersję PREMIUM publikacji
VAT 2017. Komentarz

Oprócz książki otrzymacie Państwo pakiet 6 wideoszkoleń zarejestrowanych w trakcie Akademii VAT oraz webinariów Wideoakademii INFOR. Szkolenia prowadzone będą przez najbardziej uznanych na rynku ekspertów w zakresie VAT i doradztwa podatkowego.

Wideoszkolenia wchodzące w skład pakietu, kompleksowo omawiają zmiany zachodzące w VAT w 2017 r. Dodatkowo na pendrive znajdą Państwo materiały szkoleniowe i komentarze opracowane przez najlepszych ekspertów praktyków oraz akty prawne i porady dotyczące zmian w VAT 2017.

Wideoszkolenia zostały podzielone na wygodne w oglądaniu lekcje.

Tematy wideoszkoleń:

 • Ustawa o VAT 2017: projekt, praktyka, przepisy przejściowe
 • Jednolity Plik Kontrolny i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 • Zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego i nowe sankcje dla podatników VAT
 • Zmiana zasad rozliczeń VAT - rejestracja, ewidencje, deklaracje, rozliczenia kwartalne
 • Odwrotne obciążenie – nowe obowiązki dla kolejnej grupy podatników VAT
 • Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach – najważniejsze zagadnienia

Formularz zamówienia

Zamawiam publikację VAT 2017. Komentarz w wersji:

STANDARD (książka) w cenie promocyjnej 299 zł (brutto) zamiast 399 zł

PREMIUM (książka + pakiet 6 wideoszkoleń) w cenie 398 zł (brutto) zamiast 499 zł

Dane zamawiającego:

* pola wymagane

Format wprowadzania: XX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Dane do faktury VAT:

Format wprowadzania: XX-XXX

Format wprowadzania: XXX-XXX-XX-XX

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/

Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie

MASZ PYTANIA? Skontaktuj się z Biurem Opiekunów Klienta:
tel. 22 761 30 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl