VAT 2017. Komentarz

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., czyli tzw. dużą nowelizację oraz zmiany, które wchodzą w życie 1 marca i 1 września 2017 roku. Przewidywany termin wydania publikacji to 13 marzec 2017 r.

Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.


Dla Czytelników publikacji DARMOWY dostęp do INFORLEX Prawo!

Korzystaj z bezpłatnego dostępu do aktów prawnych online!
Dostęp jest aktywny do 31 grudnia 2017 roku i uprawnia do korzystania z:

 • Kompleksowej bazy ujednoliconych aktów prawnych
 • Dzienników urzędowych – Dz.U., M.P., Dzienników resortowych, Dzienników UE, Dzienników Wojewódzkich
 • Orzecznictw, w tym m.in. NSA, WSA, SN, TK, KIO, RIO, sądy europejskie
 • Interpretacji podatkowych, ZUS, WIA, MPiPS, PIP, PFRON, UZP

Kod promocyjny uprawniający do bezpłatnego korzystania z INFORLEX Prawo otrzymasz razem z publikacją.


Więcej o publikacji

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń
 • refakturowania dodatkowych kosztów
 • rozliczania wydatków samochodowych
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych
 • rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem
 • dokumentacji VAT i jej korekty
 • zasad prowadzenia ewidencji VAT
 • ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona ostatnia, duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy:

 • zmieniają zasady rozliczeń usług budowlanych
 • obejmują dodatkowe wyroby odwrotnym obciążeniem
 • ograniczają możliwość rozliczeń kwartalnych i przesyłania papierowych deklaracji
 • zaostrzają zasady rozliczeń VAT naliczonego od WNT, importu usług, dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca
 • ułatwiają organom podatkowym wykreślanie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • ograniczają podatnikom możliwość ubiegania się o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie
 • dają organom podatkowym możliwość wymierzania kolejnych sankcji: 30% i 100%.

W wyniku dużej nowelizacji organy podatkowe otrzymają kolejne narzędzia do walki z nieprawidłowościami i oszustwami w rozliczeniach VAT. Dlatego w nierównej walce z organami podatkowymi niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika będzie VAT 2017. Komentarz.

O autorze:

Autorem publikacji jest Tomasz Krywan, prawnik, doradca podatkowy, który specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jest praktykiem znającym problemy podatników z rozliczeniem podatków, a szczególnie VAT-u. Udzielił ponad 20 000 odpowiedzi na pytania podatkowe. Napisał również kilkaset artykułów i komentarzy. Na co dzień publikuje w ogólnopolskich dziennikach, m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego oraz BIULETYNIE VAT.

Obejrzyj wideo i sprawdź jakie zmiany w VAT czekają podatników
od 2017 roku?

Polecamy wersję PREMIUM publikacji
VAT 2017. Komentarz

Oprócz książki otrzymacie Państwo pakiet 6 wideoszkoleń zarejestrowanych w trakcie Akademii VAT oraz webinariów Wideoakademii INFOR. Szkolenia prowadzone będą przez najbardziej uznanych na rynku ekspertów w zakresie VAT i doradztwa podatkowego.

Wideoszkolenia wchodzące w skład pakietu, kompleksowo omawiają zmiany zachodzące w VAT w 2017 r. Dodatkowo na pendrive znajdą Państwo materiały szkoleniowe i komentarze opracowane przez najlepszych ekspertów praktyków oraz akty prawne i porady dotyczące zmian w VAT 2017.

Wideoszkolenia zostały podzielone na wygodne w oglądaniu lekcje.

Tematy wideoszkoleń:

 • Ustawa o VAT 2017: projekt, praktyka, przepisy przejściowe
 • Jednolity Plik Kontrolny i zmiany w dokumentacji VAT 2017
 • Zmiany w rozliczeniu podatku naliczonego i nowe sankcje dla podatników VAT
 • Zmiana zasad rozliczeń VAT - rejestracja, ewidencje, deklaracje, rozliczenia kwartalne
 • Odwrotne obciążenie – nowe obowiązki dla kolejnej grupy podatników VAT
 • Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach – najważniejsze zagadnienia

Formularz zamówienia

Zamawiam publikację VAT 2017. Komentarz w wersji:

STANDARD (książka) w cenie promocyjnej 299 zł (brutto) zamiast 399 zł

PREMIUM (książka + pakiet 6 wideoszkoleń) w cenie 398 zł (brutto) zamiast 499 zł


Przedsprzedaż. Data wydania publikacji: 13 marzec 2017 rok

Dane zamawiającego:

* pola wymagane

Format wprowadzania: XX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Dane do faktury VAT:

Format wprowadzania: XX-XXX

Format wprowadzania: XXX-XXX-XX-XX

Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/

Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie

MASZ PYTANIA? Skontaktuj się z Biurem Opiekunów Klienta:
tel. 22 761 30 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl