Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej obowiązuje już ponad dwa lata, ale jego zapisy cały czas stanowią źródło problemów i wątpliwości dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe ich sporządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych, a kolejne nowelizacje powodują coraz większe zagęszczenie wątpliwości i niejasności co do zasad jego stosowania.

W wydaniu specjalnym zawarto:

  • Przegląd zmian wprowadzonych rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej w stosunku do rozporządzenia z 2010 r., a także wszystkich nowelizacji rozporządzenia z 2014 r.; uwzględniono również nowelizację z marca 2016 r.
  • Pytania i odpowiedzi - zbiór pytań, które wpłynęły do redakcji RB wraz z obszernymi wyjaśnieniami ekspertów; całość opatrzona wzorami sprawozdań.
  • Wyjaśnienia RIO.
  • Kalendarium budżetowe - aktualne zestawienie terminów, rodzajów sprawozdań oraz jednostek zobowiązanych do złożenia tych sprawozdań, uwzględniające zmiany wprowadzone nowelizacją z marca 2016 r.

Zamów publikację
korzystając z formularza obok!

Formularz zamówienia

Zamawiam publikację pt. Sprawozdawczość budżetowa
w cenie 49 zł (brutto) zamiast 59 zł

Dane zamawiającego:

* pola wymagane

Imię i nazwisko*
Ulica i numer*
Kod pocztowy*
Miejscowoœść*
E-mail*
Telefon*

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

Telefon kom.

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Dane do faktury VAT

Nazwa firmy
NIP
Stanowisko
Uwagi
Akceptuję regulamin z jego wszystkimi postanowieniami.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomoca środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujacych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.