Koszty 2020 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2020

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=005111N01/poradnik-gazety-prawnej-1-20-koszty-2020-po-zmianach-.html

Koszty 2020 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2020

Autor:
Tomasz Krywan
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2019
ISBN:
1234-5695
19,50 zł

Opis publikacji

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych.

Dodatkowo, w 2020 r. podatników czekają istotne zmiany w tym zakresie. Najważniejsze z nich polegają na dodaniu:

  • do obu ustaw o podatku dochodowym przepisów wyłączających z kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących płatności na rachunek spoza białej listy a także kosztów dotyczących płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  • do ustawy o CIT dwóch nowych kategorii kosztów, które nie są uznawane za podatkowe koszty uzyskania przychodów, a także na
  • podwyższeniu w ustawie o PIT wysokości tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2020 r.

Oprócz wspomnianych zmian, z publikacji Czytelnik dowie się:

  • Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy
  • Jak rozpoznawać KUP w działalności gospodarczej
  • Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i dzierżawy.