Podróże służbowe. Poradnik Gazety Prawnej 6/2021

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=005111N06/poradnik-gazety-prawnej-6-21-podroze-sluzbowe.html

Podróże służbowe. Poradnik Gazety Prawnej 6/2021

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2021
ISBN:
1234-5695
39,00 zł

Opis publikacji

Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy jak i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele problemów. Prawidłowe ustalanie czasu pobytu pracownika poza granicami kraju jest bardzo istotne, gdyż ma to wpływ na wysokość diety oraz innych należności przysługujących mu z tytułu delegacji zagranicznej. Także kwestie podatkowo-składkowe nastręczają zarówno pracodawcom, ale także i samym pracownikom wielu problemów.

Z czerwcowego numeru Poradnika Gazety Prawnej Czytelnik dowie się:

  • Kiedy mówimy o podróży służbowej
  • Jak sporządzić regulamin podróży
  • Jakie są uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
  • Jak dokumentować i rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne
  • Kiedy należności delegacyjne podlegają opodatkowaniu i składkom ZUS
  • Od jakich wydatków delegacyjnych można odliczyć VAT

Każde z zagadnień zostało wzbogacone o praktyczne przykłady, które w jasny i przystępny sposób obrazują wybrane zagadnienia oraz najnowsze interpretacje podatkowe.

Wraz z tym numerem dostępny są dwa dodatki elektroniczne:

  • Zagraniczne podróże służbowe – zasady rozliczania
  • Rodzaje wsparcia dla branż z tarczy 8.0 i 9.0. – zestawienie tabelaryczne.

Dodatki elektroniczne dostępne są na stronie e-wydania Poradnika www.inforlex.pl/ewydania.