Sprawozdanie finansowe 2021. Poradnik Gazety Prawnej 12/2021

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=005111N12/poradnik-gazety-prawnej-12-21-sprawozdanie-finansowe-2021.html

Sprawozdanie finansowe 2021. Poradnik Gazety Prawnej 12/2021

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2021
ISBN:
1234-5695
39,00 zł

Opis publikacji

Publikacja „Sprawozdanie finansowe 2021” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku.

Ten niezbędnik każdego księgowego w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami (bilans wraz z wyjaśnieniami do niektórych jego pozycji, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

  • Jak dokonać weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów
  • Na czym polega wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych
  • Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe
  • W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego
  • Kto, kiedy i gdzie składa e-sprawozdanie

Wraz z numerem dostępne są dwa dodatki:

  • Ściąga Księgowego: Harmonogram inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów
  • Dodatek internetowy: Sprawozdanie finansowe przy braku kontynuowania działalności

Dodatek internetowy dostępny jest na stronie e-wydania Poradnika www.inforlex.pl/ewydania.