Personel i Zarządzanie 2/2020

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=006111N02/_personel-i-zarzadzanie-2-2020.html

Personel i Zarządzanie 2/2020

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2020
49,50 zł

Opis publikacji

W lutym oddajemy w Państwa ręce podwójne wydanie magazynu.

Wyniki wielu badań wskazują, że przyjazne środowisko pracy, dobra komunikacja i relacje w zespole oraz poszanowanie praw jednostki są ważnymi czynnikami motywującymi do pracy w danej organizacji. Dzięki polityce równego traktowania oraz akceptacji różnic wśród pracowników firma może uzyskać wymierne korzyści i stać się innowacyjna. Potwierdzają to liczne doświadczenia organizacji zatrudniających różnorodne zespoły. Wydawać by się mogło, że zarządzanie różnorodnością może dotyczyć głównie globalnych korporacji, a małym firmom na lokalnym rynku nic do tego. Jest to błędne rozumowanie, ponieważ nawet w małej społeczności są osoby niepełnosprawne, starsze czy rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy powinni być traktowani z takim samym szacunkiem jak pozostałe osoby.

Z pewnością każdy pracownik bez względu na przekonania polityczne, religię czy orientację seksualną chciałby czuć się w pracy swobodnie i bezpiecznie. Zarządzanie różnorodnością i kultura włączania to niezmiernie ważny temat w globalnym świecie, gdzie zacierają się granice, a ludzie migrują w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.

Dlatego też wydanie lutowe w dużej mierze poświęciliśmy właśnie różnorodności, inkluzji i polityce antydyskryminacyjnej. Mamy nadzieję, że tematyka poruszona w tym numerze spełni Państwa oczekiwania.

Wydanie specjalne poświeciliśmy tematyce nowych technologii. Nowe technologie w biznesie nikogo dziś nie zaskakują. Mamy z nimi do czynienia na co dzień, bo usprawniają złożone i czasochłonne procesy, a przez to wpływają na efektywność organizacji. Cyfryzacja nie omija również działów HR, które nie mogą pozostać obojętne na zmiany i muszą wdrażać nowoczesne rozwiązania. Czy mają inne wyjście? Raczej nie. Nowe technologie są od dawna obecne w obszarze tzw. twardego HR - usprawniają procesy kadrowo-płacowe. Ale na tym nie koniec. Cyfryzacja zadomowiła się także w obszarze miękkiego HR-u. Na dobre gości dziś w rekrutacji i projektach z obszaru employer brandingu. Zastosowanie nowych technologii pozwala rekruterom docierać do świata młodych ludzi i w prostszy sposób nawiązywać z nimi relacje. Coraz częściej kandydaci wypełniają testy i kwestionariusze rekrutacyjne w wersji elektronicznej jeszcze przed przyjściem na rozmowę, wywiady odbywają się online, a pracodawca zaprasza ich w wirtualną podróż po organizacji. Firmy, tak jak np. PKO Bank Polski, korzystają z chatbotów, które przeprowadzają wstępne rozmowy z zainteresowanymi kandydatami.

Na postawie uzyskanych odpowiedzi tworzą wirtualny profil kandydata i dopasowują go do aktualnych ofert pracy. Pracownicy coraz częściej oczekują możliwości elastycznej pracy. Jednak polscy pracodawcy ciągle z dużą dozą nieufności podchodzą do tej formy współpracy. W tym obszarze z pomocą przychodzą aplikacje zainstalowane na smartfonie. Nowe technologie to nie nowina w obszarze szkoleniowym. E-learning jest z powodzeniem stosowany w programach rozwojowych, zwłaszcza w obszarze szkoleń językowych. Dziś jednak przybiera on coraz bardziej rozbudowane, lecz także bardziej przyjazne korzystającym formy.

Cyfryzacja procesów HR-owych w firmie musi postępować – to pewne. Nie da się bowiem tradycyjnymi metodami zarządzać ludźmi w rzeczywistości, która zmienia się z dnia na dzień. Nie zapominajmy jednak, że w branży HR istotnym elementem są wciąż ludzie. Firmy, które w sposób przemyślany wdrażają nowoczesne technologie, pamiętając, że w centrum wszystkich działań stoi człowiek, mają szansę uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną zarówno na rynku pracownika, jak i klienta.