Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach – praktyczny poradnik. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7/2021

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=013111N07/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-nr-7-21-egzekucja-naleznosci-pien-po-zmianach.html

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach – praktyczny poradnik. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7/2021

Autor:
dr Hanna Kmieciak
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
112
Data wydania:
2021
ISBN:
1897-0583
79,00 zł

Opis publikacji

Ostatnie nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz nowe przepisy wykonawcze wprowadziły nowe obowiązki wierzyciela w przymusowym dochodzeniu podatków i należności publicznoprawnych. W Poradniku są omówione nowe lub zmodyfikowane rozwiązania.

Z Poradnika można się dowiedzieć m.in.:

 • co się zmieniło w zasadach egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • jaki jest wzór upomnienia obowiązujący po ostatniej zmianie,
 • czy wierzyciel ma prawo wystawić upomnienie na każdą zaległość, czy można wysłać jedno upomnienie na wiele różnych zaległości, jak wystawić upomnienie na kilku współwłaścicieli, skąd wiadomo, że wierzyciel dochował terminu wysłania upomnienia, co się stanie, jeśli wierzyciel nie zdąży wystawić w tym terminie upomnienia i wystawi je później, czy awizowane upomnienie można uznać za doręczone,
 • jaki jest termin przedawnienia kosztów upomnień i jak go obliczyć,
 • co to jest system teleinformatyczny służący do przesyłania tytułów wykonawczych, jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu do tego systemu oraz gdzie składać wnioski o dostęp do systemu,
 • czy po wejściu w życie systemu teleinformatycznego należy informować naczelnika urzędu skarbowego o każdej zmianie należności objętej tytułem wykonawczym drogą papierową,
 • jakie są obowiązujące wzory tytułów wykonawczych,
 • kiedy wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, a kiedy dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, zmieniony i utracony tytuł wykonawczy,
 • jakie są przesłanki niepodejmowania egzekucji,
 • jakie obowiązki ma wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • kiedy wierzyciel będzie występował o ponowne wszczęcie egzekucji,
 • co można zrobić, aby naczelnik urzędu skarbowego szybciej wyegzekwował zaległość,
 • jak wystawić tytuł wykonawczy, aby móc nim wpisać hipotekę.

Dopełnieniem Poradnika jest Ściąga księgowego: Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne podatków oraz należności publicznoprawnych – krok po kroku.