Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9/2020

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=013111N09/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-nr-9-2020-nowy-jpk-vat-w-praktyce-jednostek-sektora-publicznego.html

Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9/2020

Autor:
Teresa Krawczyk
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
112
Data wydania:
2020
ISBN:
1897-0583
49,00 zł

Opis publikacji

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy mający status podatnika czynnego, w tym jednostki sektora finansów publicznych, są zobligowani do składania cyklicznie JPK w nowej, rozszerzonej strukturze (JPK_V7, tzw. VDEK). Struktura ta obejmie dane z:

 • deklaracji VAT,
 • ewidencji VAT.

Nie powinno stanowić trudności samo wypełnienie JPK_VAT, czyli strona techniczna (dostosowanie oprogramowania) i organizacyjna (zmiana w wewnętrznych procedurach podatkowych i obiegu dokumentów). Jednostki przede wszystkim mogą napotkać na wiele dylematów merytorycznych. Największym problemem może być odpowiednie wprowadzanie danych w rejestrach sprzedaży – jako opodatkowane, zwolnione czy wyłączone poza VAT, oraz w rejestrach zakupu – jako te z prawem do odliczenia w całości, przy zastosowaniu prewspółczynnika, wskaźnika struktury sprzedaży (proporcji) czy brakiem możliwości odliczenia.

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

 • jak w jednostce wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT,
 • co zawiera ewidencja w nowym JPK_VAT,
 • z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M,
 • jakie czynności jednostki powinny traktować jako czynności opodatkowane, zwolnione oraz wyłączone z opodatkowania,
 • w jaki sposób odliczać VAT naliczony przy stosowaniu wskaźnika struktury (proporcji) i prewspółczynnika,
 • jakie dane powinny być zawarte w ewidencji sprzedaży, a jakie w ewidencji zakupu,
 • kiedy w nowym JPK_VAT trzeba oznaczyć transakcję kodem „MPP”,
 • kto ma opisywać dokumenty sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych,
 • jak korygować nowy JPK_VAT,
 • jakie sankcje grożą za błędy w nowym JPK_VAT.

W Poradniku umieszono także wzór zarządzenia w sprawie stosowania MPP do dokonywania rozliczeń z kontrahentami – po uwzględnieniu zmian w zakresie nowego JPK_VAT od 1 października 2020 r. oraz przykładowy wykaz działań i informacji na temat zastosowania właściwych stawek opodatkowania, zwolnienia czy wyłączenia z opodatkowania VAT, który może stanowić załącznik do zarządzenia centralizacyjnego.

Dopełnieniem Poradnika jest zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie zaplanować i sprawdzić, jak przebiega proces wdrażania w jednostkach sektora publicznego zmian przepisów w zakresie JPK_VAT, które trzeba stosować od 1 października 2020 r.