PPK w budżetówce – tworzenie, funkcjonowanie, ewidencja. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11/2020

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=013111N11/poradnik-rachunkowosci-budzetowej-nr-11-2020.html

PPK w budżetówce – tworzenie, funkcjonowanie, ewidencja. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 11/2020

Autor:
Marcin Wojewódka, Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Kornel Kowalski
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
112
Data wydania:
2020
ISBN:
1897-0583
39,50 zł

Opis publikacji

W Poradniku w sposób uporządkowany omówiono zasady tworzenia i rozliczania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

 • w jaki sposób należy wypełnić obowiązek tworzenia PPK – jak nie narazić się na kary w związku z PPK,
 • jak wygląda tryb tworzenia PPK – krok po kroku – co trzeba zrobić (harmonogram prac na 2020 i pierwszą połowę 2021 r.), jakie obowiązują najważniejsze terminy w ramach PPK z perspektywy pracodawcy, w tym – o czym należy bezwzględnie pamiętać w pierwszej połowie 2021 r.,
 • czy można nie tworzyć PPK,
 • jak wybrać usługodawcę PPK – jaka jest rola i odpowiedzialność pracodawcy,
 • jak zapisywać osoby zatrudnione do PPK oraz jak naliczać wpłaty do PPK, które składniki wynagrodzenia wliczać do podstawy naliczania wpłat do PPK, a które nie,
 • na co zwrócić uwagę, negocjując umowy składające się na PPK,
 • jak przygotowywać korekty i rozliczenia za okresy wsteczne,
 • jak podzielić obowiązki w zakresie prowadzenia spraw związanych z PPK między komórkę kadr i komórkę księgowości – czy analogicznie do obowiązków związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń oraz sporządzaniem list płac.
 • jak wpłaty do PPK ująć w planie finansowym, w jakim paragrafie wydatków, na jakich kontach księgowych – bilansowych oraz pozabilansowych (zaangażowanie), jak je ewidencjonować oraz jak wykazywać w sprawozdawczości.

Można skorzystać z przykładowego projektu utworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych oraz harmonogramu tworzenia i funkcjonowania PPK.

W Poradniku znajdują się także wzory w zakresie PPK:

 • deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • wniosku o uczestnictwo w PPK osoby zatrudnionej w wieku 55–69 lat,
 • wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK.

Dopełnieniem Poradnika jest dodatek specjalny – Listy kontrolne:

 • terminarz wdrażania i stosowania PPK w jednostkach sektora publicznego,
 • terminarz wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości i księgowości w zakresie PPK,
 • zestawienie składników wynagrodzeń występujących w jednostkach sektora publicznego, które wchodzą i które nie wchodzą do podstawy naliczania wpłat pracodawcy i pracownika do PPK. Muszą być one znane pracownikom kadr i księgowości.

Za pomocą przygotowanych list można samodzielnie skontrolować przebieg procesu wdrażania procedur związanych z objęciem od 1 stycznia 2021 r. PPK pracowników jednostek sektora publicznego.