Jak przetrwać kontrolę RIO. Praktyczny poradnik - Rachunkowość Budżetowa - wydanie specjalne 1/2019

https://sklep.infor.pl/jak-przetrwac-kontrole-rio.html

Jak przetrwać kontrolę RIO. Praktyczny poradnik - Rachunkowość Budżetowa - wydanie specjalne 1/2019

Autor:
Adam Błaszko
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
96
Data wydania:
2019
ISBN:
978-83-8137-502
76,81 zł

Opis publikacji

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz przeprowadzają kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • związków międzygminnych,
  • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  • związków powiatów,
  • stowarzyszeń powiatów,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja szczegółowo omawia kompetencje regionalnych izb obrachunkowych. Wskazuje na różnice pomiędzy sprawowaniem nadzoru i kontroli. Autor szczególną uwagę skupia na procesie kontroli, krok po kroku omawia poszczególne etapy postępowania – od wszczęcia postępowania kontrolnego, poprzez wskazanie możliwych rozstrzygnięć nadzorczych oraz kolejnych etapów postępowania nadzorczego, aż po możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Całość jest opatrzona bogatym orzecznictwem administracyjnym i sądowym oraz licznymi przykładami praktycznego zastosowania omawianych regulacji. Publikacja zawiera także wzory dokumentów potrzebnych w trakcie prowadzenia postępowania kontrolnego przez regionalne izby obrachunkowe. Są to m.in.:

  • postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego,
  • uchwała w sprawie wniesienia do sądu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO,
  • skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze.