Likwidacja jednostki budżetowej (PDF)

https://sklep.infor.pl/likwidacja-jednostki-budzetowe-pdf--wersja-elektroniczna-.html

Likwidacja jednostki budżetowej (PDF)

Autor:
Autorzy Leszek Jaworski, Jarosław Jurga, Anna Kopyść, Radosław Kowalski, Anna Ryl
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
109
Data wydania:
2019
Format:
PDF
ISBN:
978-83-8137-571
Bezemisyjna
33,80 zł

Opis publikacji

W publikacji szczegółowo omówiono problematykę likwidacji jednostki budżetowej. Uwzględniono przy tym specyfikę tego procesu w odniesieniu do gimnazjów.

Zgodnie z zapisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, proces wygaszania gimnazjów ma zakończyć się do dnia 31 sierpnia 2019 r. W związku z tym do tego dnia musi zostać rozwiązany stosunek pracy z zatrudnionymi pracownikami, jednostka musi sporządzić sprawozdanie finansowe na podstawie prawidłowo zamkniętych ksiąg rachunkowych oraz dokonać ostatecznego rozliczenia w zakresie podatków. Autorzy krok po kroku wskazują zasady postępowania w każdym ze wskazanych obszarów.

Obowiązek wygaszania gimnazjów to tylko jedna z sytuacji, kiedy dochodzi do likwidacji jednostki. Zasady postępowania omówione w publikacji znajdują zastosowanie zawsze, gdy odbywa się proces łączenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną czy likwidacji jednostek sektora finansów publicznych.

W publikacji szczegółowo omówiono:

  • sytuację prawną pracowników – rozwiązywanie umów, wynagradzanie, wypłaty dodatkowych świadczeń, zasady i terminy wyrejestrowania pracowników z ZUS,
  • obowiązki podatkowe – rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych, podatku od towarów i usług, a także rozliczenie podatku od nieruchomości,
  • operacje gospodarcze związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem ostatecznego sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych.

Całość jest opatrzona licznymi przykładami gotowych rozwiązań oraz orzecznictwem sądowym oraz administracyjnym.

Atutem omówienia są wzory dokumentów, które koniecznie trzeba sporządzić w procesie likwidacji jednostki, a także schematy księgowe obrazujące najczęściej występujące w takich przypadkach zdarzenia gospodarcze.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które w ramach wykonywanych obowiązków będą zobligowane do stosowania przepisów normujących procedurę likwidacji jednostek budżetowych. Są to w szczególności osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego i w centrach usług wspólnych.