Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)

https://sklep.infor.pl/017211901,projekty-i-plany-finansowe-samorzadowych-jednostek-budzetowych-na-2022-r--krok-po-kroku-pdf--wersja-elektroniczna-.html

Projekty i plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych na 2022 r. krok po kroku (PDF)

Autor:
Marta Banach
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
17
Data wydania:
2021
EAN:
9788382680249
Bezemisyjna
9,90 zł

Opis publikacji

Niniejsza publikacja przedstawia procedurę przygotowania do opracowania planu finansowego samorządowych jednostek budżetowych – KROK PO KROKU.

Przygotowanie projektów planów finansowych przez podległe jednostce samorzą­du terytorialnego jednostki organizacyjne jest elementem prac związanych z przygotowaniem i podjęciem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Należy pamiętać, że przy planowaniu na 2022 r. konieczne jest uwzględnienie zmian w klasyfikacji budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W publikacji znajdą Państwo także:
 • Wzory:
  • Uchwały w sprawie szczegółowości sporządzania planów finansowych
  • Uchwały w sprawie szczegółowych zasad opracowania projektów planów finansowych
  • Projektu planu finansowego dochodów i wydatków
  • Druku kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
  • Druku kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli
  • Druku projektu planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
  • Upoważnienia kierownika jednostki do dokonywania zmian w planie finansowym
 • Omówienie dokonywania zmian w planach finansowych
 • Opracowanie planu finansowego w jednostce oświatowej
 • Zagadnienie odpowiedzialności za sporządzenie planu finansowego jednostki
 • oświatowej w przypadku wspólnej obsługi przez centrum usług wspólnych (CUW)
Korzyści z posiadania publikacji:
 • Ułatwienie rzetelnego i prawidło¬wego sporządzenia planu finansowego
 • Wdrożenie zmian wynikających z nowelizacji rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej
 • Uniknięcie naruszenia dyscypliny finansów publicznych