Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/19

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=086191N02/controlling-i-rachunkowosc-zarzadcza-2-19.html

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/19

Wydawca:
Wydawnicta Explanator
Data wydania:
2018
ISBN:
1428-8117
43,58 zł

Opis publikacji

W bieżącym wydaniu kontynuujemy temat nowych obowiązków wynikających z MSSF. W numerze znajdą Państwo komentarz Łukasza Walkiewicza do zmian w MSSF, obowiązujących od 2019 r. w zakresie sposobu ujmowania i wyceny zobowiązań z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego w sytuacji niepewnej zgodnie z KIMSF 23, a także zmian w obowiązkach wynikających z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” oraz MSR 19 „Świadczenia pracownicze”.

Piszemy także o warunkach i zasadach tworzenia rezerw na podatek dochodowy wg MSR 12. O tym, jak dokonać odłączenia części składowej lub peryferyjnej środka trwałego wraz z wykazem obowiązującej dokumentacji likwidacji środka trwałego. A także o analizie rentowności na przykładzie e-sklepu, wyznaczaniu progów rentowności dla nowych projektów i inwestycji oraz o tym, czym jest zrównoważona rachunkowość.

Spis treści bieżącego numeru:

Aktualności

 • Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Jak ustalić, kiedy wierzytelność staje się nieściągalna – po zmianie ustawy o VAT

Wydarzenia

 • Lean Factor[y]* już 28–29 marca w Warszawie

Temat numeru

 • Przegląd zmian w MSSF (Łukasz Walkiewicz)
 • Podatek odroczony wg MSSF (Łukasz Walkiewicz)

Controlling

 • Analiza progów rentowności dla nowo powstającej piekarni – case study (Marek Rutkowski)
 • Analiza renowności e-sklepu (Anna Rak)
 • Jak graficznie przedstawiać dane – o budowie wykresów (Marta Mrozowska)
 • Centra odpowiedzialności w firmie (Marek Barowicz)

Controlling z paragrafem

 • Obowiązkowe elementy spółki z o.o. (Adam Sroga)

Rachunkowość dla controllingu

 • Odłączenie części składowej lub peryferyjnej środka trwałego (Joanna Gawrońska)
 • Zrównoważona rachunkowość wyzwaniem 2019 roku (Beata Sadowska)