Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/19

https://sklep.infor.pl/PrintVersion.aspx?pc=086191N06/controlling-i-rachunkowosc-zarzadcza-6-19.html

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/19

Wydawca:
Wydawnicta Explanator
Data wydania:
2019
ISBN:
1428-8117
43,58 zł

Opis publikacji

System controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, aby był efektywny, musi scalać w sposób kompleksowy wszystkie kwestie, które mogą być kluczowe dla jego wyników. W bieżącym numerze magazynu, w artykule pt.: „Operacjonalizacja strategii z uwzględnieniem ryzyka”, dr hab. Dariusz Michalski proponuje uwzględnienie elementów controllingu ryzyka finansowego w strategicznej karcie wyników, które pozwoli ukierunkować koncentrację menedżerów na kwestie istotne nie tylko dla nich, ale też dla całego przedsiębiorstwa. Warto zainteresować się controllingiem ryzyka finansowego oraz pomiarem dokonań uwzględniającym ryzyko. Korzyści znajdą Państwo w Temacie numeru, do którego lektury gorąco zachęcamy.

Ponadto w bieżącym wydaniu piszemy m.in. o wewnętrznych procedurach antykorupcyjnych w firmach, o tym, jak będą przebiegać kontrole w zakresie cen transferowych, o tym, jak etap po etapie, przeprowadzić w Excelu analizę ABC/XYZ oraz jak raportować dane niefinansowe, aby raport stanowił rzeczywistą analizę procesów zachodzących w firmie.

Spis zawartości

Rachunkowość zarządcza

 • KSR 3 Niezakończone usługi budowlane - po zmianach w 2019 r. [Łukasz Walkiewicz]
 • Zasada memoriału w rachunkowości [Maria Chochorek]

Strategie i zarządzanie

 • Operacjonalizacja narzędzi z uwzględnieniem ryzyka [Dariusz Michalski]
 • Raportowanie danych niefinansowych. Wyzwanie dla kadry kierowniczej? [Arkadiusz Zalewski] [Małgorzata Zalewska]

Świat controllingu

 • Analiza ABC/XYZ w Excelu [Anna Sławińska]
 • Sprawozdawczość jako źródło systemu informacyjnego w firmie [Marek Barowicz]

Literatura controllera

 • Wewnętrzne procedury antykorupcyjne [dr Piotr Karlik]
 • Kontrole w zakresie cen transferowych – nowe narzędzia i trendy [Paweł Wolany]

Aktualności

 • Nie wystarczy tymczasowo wykonać zaleceń pokontrolnych, aby uniknąć wszczęcia postępowania – wyrok NSA [Krzysztof Janczukowicz] Tekst otwarty
 • Biegli rewidenci pod większym nadzorem Tekst otwarty
 • Program Ostrzegania Przedsiębiorców Tekst otwarty
 • Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę Tekst otwarty
 • Udział w firmowych grillach to nie przychód [Katarzyna Wojciechowska] Tekst otwarty
 • MF pracuje nad opodatkowaniem reklam cyfrowych Tekst otwarty