Czas pracy podczas pracy zdalnej

https://sklep.infor.pl/dziennik-gazeta-prawna---czas-pracy-podczas-pracy-zdalnej.html

Czas pracy podczas pracy zdalnej

Wydawca:
Infor PL S.A.
Data wydania:
2021
14,90 zł

Opis publikacji

Praca na odległość niesie ze sobą wyzwania związane z prawidłową organizacją czasu pracy pracownika. W publikacji szczegółowo omawiamy temat czasu pracy podczas pracy zdalnej tj. planowanie i rozliczanie czasu pracy, potwierdzanie przybycia i obecności w pracy, zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dni wolne, dyżurów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, zapewnienia wymaganych prawem odpoczynków oraz prowadzenia przez pracownika pracującego zdalnie ewidencji czynności.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

  • Jakie są sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy zdalnej
  • Na czym polega prawo pracownika do bycia offline
  • Jakie są systemy i rozkłady czasu pracy
  • Jak jest uregulowane zlecanie nadgodzin i pracy w dniach wolnych
  • Czy są limity godzin nadliczbowych
  • W jaki sposób rozliczać nadgodziny w pracy zdalnej
  • Czym są obowiązkowe okresy odpoczynku podczas pracy zdalnej
  • Na czym polega ewidencja czynności podczas pracy zdalnej
  • Jakie są skutki naruszenia przepisów o czasie pracy zdalnej
  • Jak są uregulowane urlopy wypoczynkowe i usprawiedliwianie nieobecności w pracy zdalnej