Odpowiedzialność karna menedżerów. Przewodnik po prawie (PDF)

https://sklep.infor.pl/odpowiedzialnosc-karna-menedzerow-przewodnik-po-prawie-pdf--wersja-elektroniczna-.html

Odpowiedzialność karna menedżerów. Przewodnik po prawie (PDF)

Autor:
Stępińska-Duch, Damian Tokarczyk, Jakub Lasek
Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
192
Data wydania:
2018
Format:
PDF

Opis publikacji

Przekazujemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór podstawowej wiedzy o przestępczości gospodarczej według obowiązującego polskiego prawa karnego. Jest ona adresowana do każdego, kto pełni funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie, w szczególności do członków zarządów spółek. Jej celem jest ukazanie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządów i przedstawicieli kadry zarządzającej spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Publikacja jest kompleksowym przeglądem przepisów prawa: Kodeksu karnego, Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw związanych z działalnością gospodarczą. Autorzy omawiają poszczególne zapisy pod kątem przesłanek uznania działań biznesowych za przestępstwo, ścigania i odpowiedzialności karnej sprawców.
Posługują się przy tym nie tylko wykładnią nauki prawa, lecz także sięgają po praktykę orzeczniczą polskich sądów. Celem tej publikacji jest również wskazanie możliwości podjęcia działań prewencyjnych, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności karnej.
W wielu bowiem sytuacjach przedsiębiorcy mogą się zwolnić z odpowiedzialności lub ograniczyć jej zakres, o ile udowodnią należytą staranność przy wykonywaniu swojej funkcji.
Wymaga to jednak podjęcia działań przed wystąpieniem zdarzenia, które może stanowić źródło odpowiedzialności karnej.

W opracowaniu m.in.:
  • jakie działania biznesowe mogą zostać uznane za przestępstwo
  • odpowiedzialność za zaniechanie, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenia podatkowe i inne częste formy przestępstw gospodarczych
  • czy spółka może zostać ukarana za działalność menedżera
  • jakie przestępstwa są ścigane z oskarżenia publicznego, a jakie z prywatnego
  • kiedy czyn uznaje się za popełniony umyślnie