Finansowanie zadań oświatowych (PDF)

https://sklep.infor.pl/finansowanie-zadan-oswiatowych-pdf---wersja-elektroniczna--.html

Finansowanie zadań oświatowych (PDF)

Autor:
Agata Piszko
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
320
Data wydania:
2018
Format:
PDF
ISBN:
978-83-65947-32

Opis publikacji

Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Celem nowej regulacji jest zapewnienie spójności i jednolitości stosowania prawa oraz doprecyzowanie reguł określających finansowanie oświaty. Nowe przepisy określają:

 • zasady obliczania części oświatowej subwencji ogólnej,
 • dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • dotacje przedszkolne,
 • dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki,
 • świadczenia pomocy materialnej i programy rządowe,
 • opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wszystkie te zagadnienia są zaprezentowane w książce. Jej walory praktyczne zwiększa także porównanie dotychczasowych i nowych regulacji oraz omówienie wpływu wprowadzanych zmian na inne akty prawne, w tym na ustawę o systemie oświaty i Prawo oświatowe.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które będą zobligowane do stosowania przepisów ustawy w ramach wykonywanych obowiązków. Są to w szczególności osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego, w centrach usług wspólnych, szkołach i placówkach – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

 

Książka skierowana jest do:

 1. Jednostek samorządu terytorialnego – w tym przede wszystkim do:
 2. Pracowników wydziału edukacji – z uwagi na zmianę zasad wyodrębniania środków na kształcenie specjalne, zmiany w sposobie udzielania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby prywatne, zasady rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, a także z uwagi na określenie zasad otrzymania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zmiany zasad finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – nowe zasady współfinansowania zadania przez gminę, a także rozliczanie dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, ustalanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 3. Pracowników wydziałów finansowych – j.w. oraz rozliczanie dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 4. Szkół i placówek oświatowych – w tym do dyrektorów – z uwagi na zapisy dotyczące podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 5. Centrów usług wspólnych – wszystkie wymienione,
 6. Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne – przede wszystkim dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby prywatne, warunki przyznawania, wykorzystania i rozliczania, a także kontroli i trybu ich dochodzenia.