Slim VAT 2021

https://sklep.infor.pl/slim-vat-2021.html

Slim VAT 2021

Autor:
Tomasz Krywan
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
184
Data wydania:
2021
EAN:
9788381379069
24,90 zł

Opis publikacji

Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT (skrót z ang. od simple, local and modern VAT, czyli prosty, lokalny i nowoczesny podatek od towarów i usług). Z założenia zmiany miały uprościć rozliczenie VAT. Nie zawsze się to ustawodawcy udało, co będzie powodowało wiele wątpliwości interpretacyjnych.  Od 2021 r. zmianie uległy:

  • zasady rozliczenia faktur korygujących, chyba że podatnik zawrze porozumienie z kontrahentem
  • limity dla prezentów o małej wartości
  • terminy odliczania VAT naliczonego
  • warunki stosowania split payment
  • zasady korzystania z rachunku VAT
  • zasady rozliczania zaliczek eksportowych.

Podatnik uzyskał możliwość posługiwania się wspólnym kursem walut dla PIT, CIT, VAT, a mały podatnik świadczący usługi budowlane nie straci prawa do korzystania z rozliczeń kwartalnych ze względu na wielkość obrotu.

Od 2022 r. zmienia się zasady dokumentowania sprzedaży TAX FREE, ale jeszcze w 2021 r. (od 1 lipca) podatnicy muszą założyć konto na PUESC i do końca roku wymienić posiadane kasy na kasy online.

Wszystkie te zmiany są szczegółowo opisane i skomentowane przez autora. Czytelnik otrzyma również ujednolicony tekst ustawy o VAT z zaznaczonymi zmianami od 1 stycznia 2021 r.

ATUTY PUBLIKACJI:

  • kompleksowość – komentarz plus ujednolicony tekst ustawy
  • praktyczność – liczne przykłady, wzór porozumienia, tabele