Slim VAT 2021 (PDF)

https://sklep.infor.pl/slim-vat-2021-pdf-.html

Slim VAT 2021 (PDF)

Autor:
Tomasz Krywan
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
188
Data wydania:
2020
Format:
PDF
EAN:
9788381379076
Bezemisyjna
31,92 zł

Opis publikacji

Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT (skrót z ang. od simple, local and modern VAT, czyli prosty, lokalny i nowoczesny podatek od towarów i usług). Z założenia zmiany miały uprościć rozliczenie VAT. Nie zawsze się to ustawodawcy udało, co będzie powodowało wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przykładem takiej zmiany są nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Jest jednak sposób, aby jeszcze w 2021 r. pozostać przy dotychczasowych zasadach rozliczeń.

Od 2021 r. zmianie uległy:

  • zasady rozliczenia faktur korygujących, chyba że podatnik zawrze porozumienie z kontrahentem,
  • limity dla prezentów o małej wartości,
  • terminy odliczania VAT naliczonego,
  • warunki stosowania split payment,
  • zasady korzystania z rachunku VAT,
  • zasady rozliczania zaliczek eksportowych.

Podatnik uzyskał możliwość posługiwania się wspólnym kursem walut dla PIT, CIT, VAT, a mały podatnik świadczący usługi budowlane nie straci prawa do korzystania z rozliczeń kwartalnych ze względu na wielkość obrotu.

Od 2022 r. zmienią się zasady dokumentowania sprzedaży TAX FREE, ale jeszcze w 2021 r. (od 1 lipca) podatnicy muszą założyć konto na PUESC i do końca roku wymienić posiadane kasy na kasy online.

Wszystkie te zmiany są szczegółowo opisane i skomentowane w poradniku. Czytelnik znajdzie w nim również ujednolicony tekst ustawy o VAT z zaznaczonymi zmianami od 1 stycznia 2021 r.

ATUTY PUBLIKACJI:

  • kompleksowość – komentarz plus ujednolicony tekst ustawy,
  • praktyczność – liczne przykłady, wzór porozumienia, tabele.