Podatki 2014 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2014 (książka)

https://sklep.infor.pl/podatki-2014---ksiega-przychodow-i-rozchodow-2014.html

Podatki 2014 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2014 (książka)

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
80

Opis publikacji

Książka „PKPiR 2014” jest skierowana do księgowych, właścicieli biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Książka zawiera szczegółowe omówienie zasad:

 • wpisywania do PKPiR poszczególnych rodzajów kosztów, z uwzględnieniem metod dokonywania korekty kosztów, do której podatnicy są zobowiązani od 2013 r.,
 • wpisywania do PKPiR poszczególnych rodzajów przychodów,
 • zamykania PKPiR i ustalania należnego podatku.

W książce znajdą Państwo przykłady ewidencji w PKPiR najpopularniejszych zdarzeń gospodarczych, takich jak:

 • Zakup towarów handlowych,
 • Wypłata wynagrodzeń z umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • Zapłata składek do ZUS,
 • Otrzymanie zaliczek,
 • Sprzedaż środka trwałego,
 • Otrzymanie kary umownej,
 • Strat w towarach handlowych

Recenzja publikacji

Adam Malinowski - redaktor naczelny "Poradnika Gazety Prawnej" poleca:

Podatnicy podatku dochodowego, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, mają obowiązek rozliczania podatku na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie mogą oni pozwolić sobie na brak wiedzy w tym zakresie, a co za tym – błędne rozliczenie z fiskusem.

Z tym większą przyjemnością polecam Państwu książkę "PKPiR 2014". Książka jest skierowana do księgowych, właścicieli biur rachunkowych i doradców podatkowych.


Opinie klientów

Renata, właścicielka biura rachunkowego, Radomsko:

Poradnik wydany w sposób rzeczowy, przejrzysty i czytelny. Konkretnie i zwięźle opisana tematyka.

Spis treści

  1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów
   • 1.1. Pkpir przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej
   • 1.1.1. Dochód ustalany na podstawie ksiąg
   • 1.1.2. Normy szacunkowe
   • 1.1.3. Zaliczki na podatek
   • 1.2. Pkpir rolników
   • 1.3. Wyłączenia z prowadzenia pkpir
   • 1.3.1. Osoby zagraniczne
   • 1.3.2. Sprzedaż majątku likwidacyjnego
   • 1.4. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi
   • 1.5. Pkpir w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
  2. Przychody rozliczane w pkpir
   • 2.1. Kolumna 7 – „Wartość sprzedanych towarów i usług”
   • 2.1.1. Rozliczenie otrzymanej zaliczki
   • 2.1.2. Rozliczenie sprzedaży udokumentowanej fakturą oraz raportem dobowym
   • 2.1.3 Rozliczenie korekty przychodów
   • 2.2. Kolumna 8 – „Pozostałe przychody”
   • 2.2.1. Rozliczenie dofinansowań
   • 2.3. Dowody księgowe rozliczające przychody
  3. Koszty rozliczane w pkpir
   • 3.1. Kolumna 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”
   • 3.1.1. Przesunięcie towaru
   • 3.1.2. Rozliczenie zmiany przeznaczenia towaru handlowego
   • 3.1.3. Straty w towarach handlowych
   • 3.2. Kolumna 11 – „Koszty uboczne zakupu”
   • 3.3. Kolumna 12 – „Wynagrodzenia”
   • 3.3.1. Wynagrodzenia pracownicze
   • 3.3.2. Wynagrodzenia z umów o dzieło, zlecenia
   • 3.3.3. Nie każde wynagrodzenie w kolumnie 12 pkpir
   • 3.4. Kolumna 13 – „Pozostałe wydatki”
   • 3.4.1. Podróże służbowe pracowników
   • 3.4.2. Podróż służbowa właściciela firmy
   • 3.4.3. Samochód rozliczany według ewidencji przebiegu pojazdu
   • 3.4.4. Ubezpieczenie AC samochodu w podwójnym limicie
   • 3.4.5. Odpisy amortyzacyjne
   • 3.4.6. Ważna wartość środka trwałego