Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

https://sklep.infor.pl/zmiany-w-zasilkach-i-ubezpieczeniach-zus.html

Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
120
Data wydania:
2020
EAN:
9788382680102
17,94 zł

Opis publikacji

Publikacja jest praktycznym objaśnieniem istotnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część obowiązuje już od 18 września 2021 r., a część wejdzie w życie od 2022 r. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podmiotów, których dotyczy. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta.

Celem tej nowelizacji jest:

  • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty,
  • usprawnienie obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych,
  • usprawnienie obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek.

W wyniku zmiany przepisów określono konkretny dzień, od którego wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej podlegają zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, a następnie wyłączeniu z tych ubezpieczeń.

Ponadto uproszczono zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez płatników składek (np. przedsiębiorców). Osoby te będą mogły ubiegać się o świadczenie chorobowe mimo nieterminowego opłacenia składki na to ubezpieczenie lub opłacenia jej w zaniżonej wysokości.

Nowe regulacje określają, że ZUS będzie dochodził zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dotyczy to świadczeń, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania –  w czasie orzeczonej niezdolności do pracy – świadczeniobiorca wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Wprowadzona została przesłanka całkowitej nieściągalności warunkującej umorzenie należności na ubezpieczenia społeczne wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w razie ogłoszenia upadłości przez te osoby.

UWAGA!  Już 18 września weszły w życie zmiany dotyczące m.in.:

  • zgłoszenia do ZUS wspólników spółek,
  • biegu terminu przedawnienia składek,
  • umorzenia należności cywilnoprawnych,
  • odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
  • dokumentacji kontroli.

Opracowanie ma formę przewodnika po zmianach. Ponadto w publikacji zamieszczono wyciągi ustaw zawierające treść zmienionych przepisów.