Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

https://sklep.infor.pl/umowy-zlecenia-i-inne-umowy-cywilnoprawne-od-stycznia-2021.html

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

Autor:
praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
192
Data wydania:
2020
EAN:
9788381378628
29,90 zł

Opis publikacji

Od 1 stycznia 2021 r. na płatników składek i osoby fizyczne został nałożony nowy, istotny obowiązek – raportowania do ZUS o każdej zawartej przez nich umowie o dzieło. Do publikacji dołączona jest – w formie kartonika – instrukcja „Jak zgłaszać umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.”, w której krok po kroku szczegółowo opisano tę nową procedurę.

Ponadto w 2021 r. do kwoty 18,30 zł brutto wzrasta minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy cywilnoprawnej, a także do 2800 zł brutto minimalne wynagrodzenie za pracę, które ma wpływ na oskładkowanie kolejnych zawartych umów zlecenia. Od 1 stycznia 2021 r. następna grupa podmiotów zostaje także objęta ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Do tego nowego systemu oszczędzania włączono, na zasadzie dobrowolności, również zleceniobiorców. Istotne w tym zakresie są zasady przystępowania do PPK tej grupy zatrudnionych, warunki rozliczania wpłat i możliwości korzystania ze zgromadzonych pieniędzy.

Niniejsza publikacja przystępnie wyjaśnia powyższe zagadnienia, a ponadto omawia wiele innych aspektów związanych z zatrudnieniem cywilnoprawnym.

Jej poradniczy charakter sprawia, że Czytelnik otrzymuje gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego. Szczególnie przydatne są wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać oraz jakim rozliczeniom podlega należne z tego tytułu wynagrodzenie.

Publikacja wzbogacona o dodatek w wersji elektronicznej  Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r. – praktyczne wskazówki

Ebook omawia zasady realizowania nowego obowiązku – zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.

Omówiono w niej najważniejsze grupy podmiotów objętych nowym obowiązkiem od 1 stycznia 2021 r. (płatnicy składek, osoby fizyczne zawierające umowy o dzieło), a także grupy podmiotów które – w określonych warunkach – są z tego obowiązku wyłączone.

Autorka klasyfikuje także umowy o dzieło pod kątem uwzględniania ich (lub nieuwzględniania) w raportowaniu do ZUS.

Przystępnie omówiono nowy formularz, służący zgłaszaniu umów o dzieło – tj. formularz RUD. Wskazano, w jakiej formie należy przekazać go do ZUS. Omówione zostały także najważniejsze zasady jego wypełniania i ewentualnej korekty, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych ZUS w tym zakresie