VAT 2021. Podatki część 2

https://sklep.infor.pl/podatki-vat-2021-czesc-ii.html

VAT 2021. Podatki część 2

Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
320
Data wydania:
2021
EAN:
9788381378581
39,90 zł

Opis publikacji

W publikacji przedstawiono ujednolicony tekst ustawy o VAT, uwzględniający wszystkie – opublikowane w 2020 r. – zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2021 r. oraz w późniejszym terminie, a także komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowym atutem zbioru jest przewodnik po zmianach w przepisach VAT w układzie tematycznym. Dzięki przewodnikowi można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, ich opisem oraz z oceną przewidywanych skutków nowelizacji.

W przepisach o podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany dotyczące m.in.:

 • korygowania faktur – w tym regulacji zasad korygowania faktur „in plus” i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”,
 • stosowania stawki 0% przy eksporcie – polegające na wydłużeniu terminu wywozu towarów do 6 miesięcy,
 • możliwości stosowania wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym,
 • wydłużenia terminu, w jakim dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco,
 • możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł,
 • ustanowienia elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free),
 • rozszerzenia ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczeniu ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
 • nowego JPK_VAT – dostosowujące przepisy Ordynacji do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT,
 • płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych,
 • mechanizmu podzielonej płatności – w zakresie wypłat z rachunku VAT na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT,
 • wykazu podatników VAT – w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przepisów w zakresie stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych czy w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT).

Dodatkiem uzupełniającym do publikacji jest e-book: „Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania”, zawierający rozporządzenia dotyczące tej tematyki.

Zapoznanie się z tymi i wieloma innymi zmianami w przepisach o VAT jest niezbędne każdemu podatnikowi VAT, a także specjalistom w działach księgowości i w biurze rachunkowym. Dzięki tej publikacji komplet źródłowych informacji będzie stale pod ręką.