Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe

https://sklep.infor.pl/prawo-bez-tajemnic-kodeks-kierowcy-2022.html

Kodeks kierowcy. Zmiany 2022. Mandaty. Punkty karne. Znaki drogowe

Autor:
Eliza Jamborska
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
192
Data wydania:
2022
EAN:
9788382681192
19,80 zł

Opis publikacji

Z początkiem 2022 r. wprowadzono sporo zmian w przepisach dotyczących kierowców i innych użytkowników dróg. Przede wszystkim radykalnie zwiększono kary za szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe. Zwiększono także maksymalną liczbę punktów karnych, które mogą zostać nałożone w przypadku naruszenia przepisów, a także wydłużono okres ich usuwania z centralnej ewidencji. Uzależniono ponadto wysokość składek OC od historii wykroczeń, w tym otrzymanych punktów karnych. Ponadto wprowadzono zmiany w procedurze cywilnej, które mają ułatwiać otrzymanie renty po zmarłym w wypadku drogowym.

Zmiany, które weszły w życie w 2022 r., zmierzają w szczególności do wsparcia osób najbliższych ofiar wypadków drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach – przez walkę z przestępstwami drogowymi.

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

  • Jaka jest nowa wysokość kar za wykroczenia drogowe?
  • Jak zmienił się system punktów karnych?
  • Jakie są sankcje za ingerencję w system tachografów?
  • Ile wynoszą podwyższone kary za brak OC?
  • Co zmieniło się w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów?
  • Ile wynoszą nowe stawki za odholowanie pojazdu?
  • Jaka jest dopuszczalna prędkość w godzinach nocnych w terenie zabudowanym?

Publikacja zawiera tabele z obowiązującą wysokością grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia drogowe oraz z wykazem naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbą punktów karnych odpowiadającą tym naruszeniom. Dodatkowym atutem poradnika jest kolorowy aktualny wykaz znaków i sygnałów drogowych.