Firma w rodzinie (PDF)

https://sklep.infor.pl/firma-w-rodzinie---pdf--wersja-elektroniczna-.html

Firma w rodzinie (PDF)

Autor:
Adam Sroga
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
102
Data wydania:
2019
Format:
PDF
ISBN:
978-83-8137-578
Bezemisyjna
33,72 zł

Opis publikacji

Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia związane z prowadzeniem firmy w rodzinie. Omawia możliwe formy jej prowadzenia, zasady odpowiedzialności i sukcesji.

Członkowie rodziny – zazwyczaj współmałżonek i dzieci – często pomagają i faktycznie uczestniczą w działalności przedsiębiorcy, choć to on firmuje tę działalność swoim nazwiskiem i on ponosi odpowiedzialność. Nawet, jeśli tego nie robią, dotyczą ich – bezpośrednio lub pośrednio – skutki decyzji biznesowych, sukcesów i niepowodzeń firmy. Z kolei na jej byt i zakres działania wpływają zdarzenia losowe w życiu prywatnym.

Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest zatem wybór odpowiedniej formy prawnej rodzinnego biznesu. Musi być dostosowana do jego skali oraz do ryzyka, z którym wiąże się określony zakres odpowiedzialności majątkowej. W parze z tą decyzją powinno pójść świadome ukształtowanie ustroju majątkowego w małżeństwie.

Najprostszym sposobem realizowania rodzinnego biznesu jest prowadzenie jednoosobowej firmy rodzinnej na podstawie wpisu do CEIDG. Biznes rodzinny może być jednak prowadzony w różnych formach: jako spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa bądź z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uczestnictwo członków rodziny w działalności gospodarczej może przybrać formę sporadycznej pomocy, współpracy lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Członkowie rodziny mogą też być wspólnikami w spółkach osobowych bądź udziałowcami w spółce z o.o. To, w jakiej formie członkowie rodziny biorą udział w rodzinnym biznesie, ma znaczenie choćby na gruncie obowiązku ubezpieczenia i odprowadzania składek do ZUS.

Publikacja jest skierowana do wszystkich osób prowadzących działalność biznesową lub planujących jej podjęcie. Zawarte w niej informacje zainteresują zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich rodziny. Czytelnicy dowiedzą się z niej m.in.:

  • w jakim zakresie i w jakiej formie członkowie rodziny mogą uczestniczyć w działalności przedsiębiorcy,
  • jakie konsekwencje prawne niesie za sobą pomoc doraźna, a jakie współpraca w przedsiębiorcą,
  • jaki jest wpływ ustroju majątkowego na zakres odpowiedzialności właściciela przedsiębiorstwa,
  • jaki jest wpływ formy prowadzonej działalności na zakres odpowiedzialności właściciela przedsiębiorstwa,
  • jakie problemy wiążą się ze śmiercią przedsiębiorcy.