Doręczenia elektroniczne w postępowaniu podatkowym - po zmianach (PDF)

https://sklep.infor.pl/doreczenia-elektroniczne-w-postepowaniu-podatkowym-po-zmianach-pdf-.html

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu podatkowym - po zmianach (PDF)

Autor:
Ryszard Kubacki
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
10
Data wydania:
2021
Format:
PDF
EAN:
9788381379809
Bezemisyjna
14,90 zł

Opis publikacji

Docelowo zasadniczym  sposobem wymiany korespondencji ma być publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego realizowana na jeden, własny adres do doręczeń elektronicznych. Cel ten będzie realizowany etapami, a ostatecznie proces wdrażania tego systemu we wszystkich dziedzinach ma się zakończyć dopiero w 2029 roku. Natomiast elektronizacja doręczeń w postępowaniu podatkowym jest jedną z najwcześniej wprowadzanych. Publikacja wskazuje na zmiany wprowadzane w tym zakresie. Zgodnie z wprowadzanymi nowymi rozwiązaniami:

 

  1. Przedsiębiorcy wpisani do KRS i CEIDG będą mieli obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych
  2. Forma elektroniczna ma być podstawową formą tworzenia, gromadzenia i przesyłania dokumentów w relacjach urząd-podatnik (przedsiębiorca)
  3. Doręczenia mają być dokonywane przede wszystkim na adres do doręczeń elektronicznych (chyba że następują w siedzibie organu podatkowego).
  4. Gdy nie jest możliwe doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych uruchamiane są stopniowo kolejne reguły doręczeń poczynając od usługi hybrydowej do przesyłki listowej
  5. Pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu podatkowym.
  6. Podania wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy.

Znajomość procedury doręczeń w postępowaniu podatkowym jest niezbędna w sytuacjach sporów z organami podatkowymi. Przekroczenie terminów wyznaczonych na dokonanie określonych czynności wiąże się bowiem zazwyczaj z nieodwracalną utratą uprawnień przez podatnika. Elektronizacja tych doręczeń może się okazać zarówno ułatwieniem jak i utrudnieniem tego postępowania.