Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości (PDF)

https://sklep.infor.pl/jak-podpisywac-sprawozdanie-finansowe-po-zmianach-w-ustawie-o-rachunkowosci-pdf-.html

Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości (PDF)

Autor:
Joanna Gawrońska
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
10
Data wydania:
2022
Format:
PDF
EAN:
9788382681451
Bezemisyjna
14,90 zł

Opis publikacji

Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2106) wprowadziła istotne zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Jedną z najbardziej oczekiwanych jest wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych przez jednostki kierowane przez organy wieloosobowe.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki musiały być podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich członków zarządu.

W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań finansowych przez jednostki kierowane przez organ wieloosobowy ustawa nowelizująca wprowadziła zmianę polegającą na możliwości dokonywania tej czynności tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego (znowelizowany art. 52 ust. 2 uor oraz dodane ust. 2a-2e w art. 52 uor).  Tym samym zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. sprawozdanie finansowe będzie podpisywane przez:

  • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz
  • kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu albo jedną osobę wchodzącą w skład tego organu, w sposób opisany poniżej.