PEFRON. Nowe przepisy (PDF)

https://sklep.infor.pl/pefron--nowe-przepisy-pdf--wersja-elektroniczna-.html

PEFRON. Nowe przepisy (PDF)

Wydawca:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Liczba stron:
468
Data wydania:
2019
Format:
PDF
ISBN:
978-83-65986-57
Bezemisyjna
49,50 zł

Opis publikacji

Publikacja prezentuje kluczowe zagadnienia związane z rozliczaniem wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowo zostanie omówiona problematyka ulg we wpłatach na PFRON zarówno z punktu widzenia udzielającego ulg jak i korzystającego z nich przy rozliczeniu z wpłat. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustawy o rehabilitacji z 25 09 2015 i 10 05 2018 które zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

W opracowaniu omówiony został nowy zakres obowiązków sprzedających udzielających ulg, a w tym katalog wpłat, do których mogą być zobowiązani sprzedający. Jednocześnie, biorąc pod uwagę liczne błędy przy dokumentowaniu niepełnosprawności i obliczaniu stanów zatrudnienia, opracowanie szczegółowo i praktycznie przedstawia tę problematykę tak, by pozostałe opisane w nim mechanizmy związane z rozliczaniem wpłat i udzielaniem ulg zostały zastosowane prawidłowo oraz z uwzględnieniem prokonstytucyjnej wykładni prawa i podwyższonych standardów wykładni prawa podatkowego.

W opracowaniu:
 • Jaki jest mechanizm wpłaty i związanych z tym ulg
 • Kto jest pracodawcą a kto pracownikiem
 • Jak poprawnie udokumentować niepełnosprawność
 • Co jest istotne przy obliczaniu zatrudnienia ogółem
 • Jak ustalać stany zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Kto kwalifikuje się do właściwej grupy podmiotów rozliczających się z wpłat
 • Jak obliczyć wpłatę należną
 • Jakie są ulgi we wpłatach na PFRON i dla kogo
 • Jak ewidencjonować i przekazywać informację o kwocie obniżenia wpłatach (INF-U i INF-1-u)
 • Na czym polega wpłata z tytułu niewłaściwego wykonania obowiązków
 • Czy ustawodawca zwiększa dostępność ulg we wpłatach na PFRON
Publikacja zawiera także ujednoliconą treść ustawy wraz z nowymi wzorami deklaracji.

W książce przedstawione zostały liczne przykłady, niezbędne tabele i wyliczenia.