Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT (PDF)

https://sklep.infor.pl/oddzial-zagranicznej-firmy-w-polsce---kto-i-gdzie-powinien-rozliczac-vat-pdf-.html

Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT (PDF)

Autor:
Łukasz Matusiakiewicz
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
10
Data wydania:
2019
Format:
PDF
ISBN:
978-83-8137-595
Bezemisyjna
3,02 zł

Opis publikacji

Sam fakt, że spółka zarejestrowała się w Polsce do VAT i posługuje się polskim NIP-em, nie oznacza, że ma w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności. Ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub polski podmiot ma za granicą) stałe miejsce prowadzenia działalności, jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT.

Od tego, czy mamy z nim do czynienia, zależy miejsce opodatkowania czynności. Jest to również podstawa do ustalenia, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Rozporządzenie unijne wprowadziło dla wszystkich podatników z UE jednolitą definicję tego pojęcia. Jednak jej stosowanie w związku z różnymi formami prowadzenia działalności sprawia wiele trudności. Z publikacji dowiesz się:

  • Dlaczego stałe miejsce prowadzenia działalności ma w ogóle znaczenie
  • Jak prawo wspólnotowe definiuje stałe miejsce prowadzenia działalności
  • Jakie przejawy działalności powodują, że mamy do czynienia ze stałym miejscem prowadzenia działalności:

- podanie polskiego NIP przez zagranicznego kontrahenta

- brak biura lub pracowników

- korzystanie z usług i zaplecza technicznego innych podatników

- kontrola nad personelem

- prowadzenie prac badawczych

- posiadanie spółki zależnej w Polsce przez podmioty spoza UE