Tarcza antykryzysowa 2.0 – pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym (PDF)

https://sklep.infor.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zestawieniu-tabelarycznym-pdf-.html

Tarcza antykryzysowa 2.0 – pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym (PDF)

Autor:
Ewa Sławińska
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
46
Data wydania:
2020
Format:
PDF
EAN:
9788381377843

Opis publikacji

Publikacja zawiera 9 tabel określających rodzaje wsparcia finansowego dla firm (tabela1), przesunięcia terminów podatkowych (tabela 2), przesunięcia terminów sprawozdań finansowych (tabela 3), rodzaje wsparcia dla branży turystycznej (tabela 4) i transportowej (tabela 5), rozwiązania specjalne wobec należności cywilnoprawnych (tabela 6), przedłużenie terminów obowiązywania (ważności) dokumentów, uprawnień i pozwoleń (tabela 7), listę obowiązków, które zostały zawieszone z powodu epidemii (tabela 8) oraz listę przypadków, w których zostały dopuszczone elektroniczne formy komunikacji (tabela 9).

Ujęcie tabelaryczne ułatwia korzystanie z pakietu rozwiązań pakietu antykryzysowego wprowadzonego tarczą 1.0 i 2.0. Tabele zawierają wszystkie rodzaje rozwiązań finansowych wprowadzanych w ramach obu pakietów antykryzysowych dla firm.

Tarcza antykryzysowa wprowadza liczne zmiany w wielu dziedzinach prawa. Rodzaje rozwiązań wprowadzonych przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej dla firm zostały w naszej publikacji uporządkowane tabelarycznie. Każda tabela porządkuje wiedzę na temat każdego rozwiązania pakietu pomocowego.

Rozwiązania pakietu antykryzysowego ujęte w zestawieniach tabelarycznych polegają na

  • wprowadzeniu finansowego wsparcia firm w czasach epidemii - tabela 1 zawiera zestawienie wszystkich form pomocy finansowej, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Dzięki temu zestawieniu przedsiębiorca łatwo ustali o jaką formę pomocy może się ubiegać
  • przesunięciu terminów wykonania niektórych obowiązków podatkowych - tabela 2 zawiera zestawienie informacji o przedłużonych terminach rozliczeń podatkowych firm
  • przesunięciu wykonania obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych – tabela 3 zawiera zestawienie informacji o przedłużonym harmonogramie prac wynikających z przedłużenia terminów obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości
  • wprowadzeniu szczególnych rozwiązań prawnych dotyczących branż najbardziej dotkniętych epidemią (branży transportowej i turystycznej) – rozwiązania te zostały ujęte w tabelach 4 i 5
  • wprowadzeniu szczególnych rozwiązań prawnych związanych z regulowaniem należności cywilnoprawnych – rozwiązania te zostały ujęte w tabeli 6
  • przedłużeniu obowiązywania badań, uprawnień, zezwoleń, szkoleń, do czasu zakończenia epidemii wraz ze wskazaniem terminu w jakich należy dopełnić formalności niezbędnych do ich zachowania – listę przypadków, w których nastąpiło takie przedłużenie zawiera tabela 7
  • zawieszeniu niektórych obowiązków, które w trakcie trwania epidemii nie mogą być wykonane lub, których wykonanie napotykałoby trudności – listę takich przypadków zawiera tabela 8
  • wprowadzeniu elektronicznych form komunikacji w procedurach, w których nie były one dotąd przewidziane – listę sytuacji, w których można elektronicznie składać wnioski, przekazywać dokumenty i podejmować uchwały zawiera tabela 9.