Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Przyjęcie do używania, amortyzacja i likwidacja

https://sklep.infor.pl/amortyzacja-srodkow-trwalych-w-praktyce.html

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce. Przyjęcie do używania, amortyzacja i likwidacja

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
136
Data wydania:
2022
EAN:
9788382681871
59,00 zł

Opis publikacji

Środki trwałe są w wielu przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny – nie tylko według prawa bilansowego, lecz także według uregulowań ustaw o podatku dochodowym.

Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Również właściwe ustalenie amortyzacji w praktyce może sprawić sporo kłopotów. Jej prawidłowe naliczanie jest jednym z podstawowych warunków właściwego ustalenia wyniku finansowego oraz podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że obecnie przedsiębiorstwa powszechnie wykorzystują środki trwałe o znacznej wartości. Amortyzacja jest więc często największym składnikiem kosztów i nawet stosunkowo niewielkie błędy w jej naliczaniu mogą mieć duży wpływ na wynik.

Z publikacji Czytelnik dowie się:

  • jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych,
  • jaki rodzaj amortyzacji wybrać,
  • które odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów podatkowych,
  • jak właściwie rozliczyć likwidację i sprzedaż środków trwałych.

Całość jest napisana w przystępny sposób i poparta praktycznymi przykładami.