Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

https://sklep.infor.pl/1601721003-pomoc-spoleczna-komentarz-do-ustawy.html

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Autor:
Magdalena Kasprzak, Joanna Nowicka
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
542
Data wydania:
2021
ISBN:
978-83-8137-941
159,20 zł

Opis publikacji

Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące regulacje oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, wynikające z ustawy nowelizującej z 15 kwietnia 2021 r. Omawia też szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które bezpośrednio dotyczą systemu pomocy społecznej i zatrudnionych w nim pracowników.

Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera liczne odniesienia do przepisów innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które również zostały w nim omówione. Autorki przytaczają także aktualne orzecznictwo, wskazujące obowiązujące linie orzecznicze w sprawach spornych lub budzących istotne wątpliwości interpretacyjne. Całość stanowi praktyczny przewodnik po systemie pomocy społecznej, omawiający m.in.:

 • zasady pomocy społecznej,
 • podział zadań pomocy społecznej między administrację publiczną – zadania administracji rządowej oraz zadania własne gminy i powiatu,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • formy i tryb udzielanej pomocy, w tym kryteria przyznawania świadczeń.

Publikacja z pewnością ułatwi lepsze i szybsze zrozumienie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych. Przede wszystkim jednak usprawni stosowanie tych przepisów oraz rozwiązywanie kwestii spornych. Z tego względu opracowanie to polecamy szczególnie:

 • osobom zajmującym się zawodowo pomocą społeczną,
 • pracownikom socjalnym,
 • pracownikom administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • prawnikom specjalizującym się w zagadnieniach systemu pomocy społecznej.

Dzięki naszej publikacji każda z tych osób bez trudu wdroży w swojej codziennej pracy najnowsze regulacje dotyczące m.in.:

 • zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego,
 • zmniejszenia okresu pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 • umożliwienia zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
 • ustalenia ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych,
 • wprowadzenia pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

O AUTORKACH:

Magdalena Kasprzak – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalistka w zakresie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej oraz w zakresie systemu pomocy społecznej, wykładowca akademicki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała m.in. w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

Joanna Nowicka – radca prawny, specjalistka w zakresie prawa finansowego i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu pomocy społecznej, a także prawa gospodarczego, w tym prawa antymonopolowego, prawa konkurencji i prawa Unii Europejskiej. Jest dyplomowanym prawnym konsultantem projektów finansowanych ze środków unijnych. Od 2013 r. działa również społecznie w sektorze organizacji pozarządowych.

ATUTY PUBLIKACJI:

 • aktualność,
 • uwzględnienie szczególnych rozwiązań dot. COVID-19,
 • informacja o najnowszych zmianach,
 • bogate orzecznictwo sądowo-administracyjne,
 • szczegółowy, praktyczny komentarz do każdego przepisu ustawy.