Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

https://sklep.infor.pl/ustawa-o-rachunkowosci-z-komentarzem-do-zmian-21.html

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Autor:
Gyöngyvér Takáts
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
224
Data wydania:
2021
ISBN:
978-83-8137-939
109,00 zł

Opis publikacji

W książce przedstawiono najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, trybu składania e-sprawozdań finansowych oraz zamykania roku obrotowego w dobie epidemii COVID-19. Uwzględniono przy tym zmiany obowiązujące od 1 marca i 1 lipca 2021 r. Publikacja zawiera również wskazówki dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz zasad jego audytu.

W komentarzu do zmian związanych z epidemią COVID-19 omówiono m.in.:

  • rekomendację Komitetu Standardów Rachunkowości „Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym”;
  • przesłanki uzasadniające przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji zamiast spisu z natury;
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentację i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19, a także wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarcz antykryzysowych oraz w ramach innych form pomocy;
  • wycenę produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych.

Ponadto odrębny rozdział poświęcono na przedstawienie aktualnie możliwych, dopuszczonych prawem uproszczeń dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Wyjaśniono też zasady sporządzania sprawozdania w formie elektronicznej oraz problematyczne zagadnienia z tym związane. Dodatkowo zaprezentowano regulacje z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości specyficzne dla prostej spółki akcyjnej.

Publikacja jest polecana dla księgowych, biegłych rewidentów, pracowników działów księgowości, biur rachunkowych, menedżerów, doradców podatkowych.

ATUTY PUBLIKACJI:

Prosty język, praktyczność, schematy, tabele, ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości.