Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

https://sklep.infor.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-obowiazki-biur-rach.html

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

Autor:
Adam Sroga
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
226
Data wydania:
2021
EAN:
9788381379717
89,00 zł

Opis publikacji

W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.

Zmiany te dotyczą m.in.:

 • zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
 • ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zakresu krajowej oceny ryzyka,
 • czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,
 • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
 • prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
 • działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
 • zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Opracowanie zawiera praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to m.in.:

 • wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
 • wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
 • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
 • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r.