Jak przygotować się do zmian 2022. Podatki. Rachunkowość . 75 praktycznych wskazówek

https://sklep.infor.pl/jak-przygotowac-sie-do-zmian-22-podatki-i-rachunkowosc.html

Jak przygotować się do zmian 2022. Podatki. Rachunkowość . 75 praktycznych wskazówek

Autor:
Praca zbiorowa
Wydawca:
Infor PL S.A.
Liczba stron:
100
Data wydania:
2021
ISBN:
978-83-8268-063

Opis publikacji

Autorzy publikacji omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji. Zakres zmian jest szeroki.

W przepisach podatkowych zmiany dotyczą m.in.:

 • podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz limitu II progu podatkowego,
 • likwidacji możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej,
 • sposobu ustalania wartości początkowej majątku prywatnego wprowadzanego do działalności,
 • zasad rozliczania sprzedaży samochodu poleasingowego,
 • sposobu ustalania ryczałtów samochodowych,
 • ułatwień w stosowaniu tzw. estońskiego CIT,
 • wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego,
 • rozszerzenia możliwości rozliczania strat przez spółki należące do podatkowych grup kapitałowych,
 • ograniczenia obowiązków w zakresie cen transferowych,
 • wprowadzenia nowych ulg podatkowych (m.in. ulgi konsolidacyjnej, ulgi na ekspansję i ulgę na debiut na giełdzie),
 • wprowadzenia nowego typu opodatkowania spółek (tzw. spółek holdingowych).

W 2022 r. w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zmiany dotyczą m.in.:

 • stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wprowadzenia zakazu odliczania od ryczałtu składki zdrowotnej,
 • likwidacji karty podatkowej.

Natomiast zmiany w VAT dotyczą m.in.:

 • nowego systemu wystawiania faktur standaryzowanych z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
 • zasad wystawiania korekt faktur,
 • zasad wystawiania duplikatów faktur,
 • terminu wystawiania faktur,
 • faktur zaliczkowych, zbiorczych,
 • preferencyjnego terminu zwrotu VAT,
 • zmiany zasad rozliczania VAT w grupach,
 • prawa do kwartalnego rozliczania VAT,
 • zmian w procedurach obiegu dokumentów TAX FREE.

Zmiany w akcyzie dotyczą:

 • ewidencji akcyzowych,
 • dokumentów dostawy,
 • stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe,
 • uproszczonych dokumentów towarzyszących,
 • ubytków wyrobów akcyzowych,
 • zabezpieczeń akcyzowych.

W 2022 r. czekają nas także zmiany w ustawie o rachunkowości. Przede wszystkim dotyczą one podpisywania sprawozdań finansowych.

 

ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja przygotuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:

 • omówienie każdej zmiany;
 • omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;
 • wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów.